دستیار مدیر تولید


 • نام و نام خانوادگی: میثم گنجی بخش

 • پست سازمانی: دستیار مدیر تولید

 • آدرس ایمیل: meysam_ganjy@yahoo.com

ganji

دانش آموخته دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل، از دانشگاه علوم پزشکی ایران است. ایشان دارای مدرک کارشناسی بیولوژی و کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی از دانشگاه ارومیه است. وی فعالیت خود را در زمینه سلول­های بنیادی و سلول درمانی از سال 1387 در پژوهشکده زيست فناوري دانشگاه اروميه آغاز نموده و در پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بانک سلول­های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران فعالیت داشته است.

 کسب عنوان دانشجوی برتر دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1394، کسب بورسیه تحصیلی داخل وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی گلستان) و بورسیه تحصیلی کوتاه مدت خارج از کشور (University of Manitoba)، عضویت در کارگروه بیوبانک، کارگروه بیولوژی تولید مثل، شبیه سازی و ترانسژن ستاد توسعه علوم و فناوری­های سلول­های بنیادی، از سوابق ایشان است.

 • Ganjibakhsh M, Mehraein F, Koruj M, Aflatoonian R, and Farzaneh P. Three-dimensional decellularized amnion membrane scaffold promotes the efficiency of male germ cells generation from human induced pluripotent stem cells. Experimental Cell Research, (2019): 111544.
 • Sheikholeslami, K.; Ali Sher, A.; Lockman, S.; Kroft, D.; Ganjibakhsh, M.; Nejati-Koshki, K.; Shojaei, S.; Ghavami, S.; Rastegar, M. Simvastatin Induces Apoptosis in Medulloblastoma Brain Tumor Cells via Mevalonate Cascade Prenylation Substrates. Cancers 2019, 11, 994.
 • Ganjibakhsh M, Mehraein F, Koruj M, Aflatoonian R, and Farzaneh P. “Three-dimensional decellularized amnion membrane scaffold as a novel tool for cancer research; cell behavior, drug resistance and cancer stem cell content.” Materials Science and Engineering: C 100 (2019): 330-340.
 • Ganjibakhsh, M., Monshizadeh, R., Nasimian, A., Aminishakib, P., Farzaneh, P., Tavakoli Shiraji, S., Gharajei, A., Rahrotaban, S., Baghaei, F. and Gohari, N.S., (2018). Anti‐angiogenic efficacy of aflibercept and bevacizumab in primary oral squamous cell carcinoma cells. Journal of Oral Pathology & Medicine, 47(6), 575-582.
 • Moghanjoghi, S.M., Ganjibakhsh, M., Gohari, N.S., Izadpanah, M., Rahmati, H., Gorji, Z.E., Mohebali, N., Vakhshiteh, F. and Farzaneh, P., 2018. Establishment and characterization of rough-tailed gecko original tail cells. Cytotechnology, 70(5), pp.1337-1347.
 • Ganjibakhsh, M., Aminishakib, P., Farzaneh, P., Karimi, A., Fazeli, S. A. S., Rajabi, M., & Mohebali, N. (2017). Establishment and Characterization of Primary Cultures from Iranian Oral Squamous Cell Carcinoma Patients by Enzymatic Method and Explant Culture. Journal of Dentistry (Tehran, Iran), 14(4), 191.‏
 • Mirkeshavarz, M., Ganjibakhsh, M., Aminishakib, P., Farzaneh, P., Mahdavi, N., Vakhshiteh, F., … & Shahzadeh, S. F. (2017). Interleukin-6 secreted by oral cancer-associated fibroblast accelerated VEGF expression in tumor and stroma cells. Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 63(10), 131-136.‏
 • Ganjibakhsh M, Shahzadeh-Fazeli SA, Gohari N, Rahmati H, Elyasi-Gorji Z, Izadpanah M, et al. Isolation, characterization and standard storage of human mesenchymal stem cell derived from adipose and dental pulp tissue. Razi Journal of Medical Sciences (RJMS), 2017, (2017): 35-50.
 • Elyasi Gorji, Z., J. Khaledi, K., Daneshvar Amoli, A., Ganjibakhsh, M., Nasimian, A., Gohari, N. S, et al. Establishment and characteristics of Iranian Sistani cattle fibroblast bank: a way to genetic conservation. Conservation Genetics Resources, 2016, 1-8.
 • Amoli, A.D., Mohebali, N., Farzaneh, P., Fazeli, S.A.S., Nikfarjam, L., Movasagh, S.A., Moradmand, Z., Ganjibakhsh, M., Nasimian, A., Izadpanah, M. and Vakhshiteh, F., 2016. Establishment and characterization of Caspian horse fibroblast cell bank in Iran. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal, pp.1-7
 • Afshari, F., Seraj, H., Sadat Hashemi, Z., Timajchi, M., Ensiyeh, O., Ladan, G., Ganjibakhsh*, M. The Cytotoxic Effects of Eggplant Peel Extract on Human Gastric Adenocarcinoma Cells and Normal Cells. Modern Medical Laboratory Journal, 2016 1(1), 47-56.‏
 • Mohammadi Z, Afshari JT, Keramati MR, Ganjibakhsh M, et al. Differentiation of adipocytes and osteocytes from human adipose and placental mesenchymal stem cells. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2015; 18(3):259-266.
 • Ganjibakhsh M, Nejati V, Delirezh N, Asadi M, Gholami K. Mixture of fibroblasts, epithelial and endothelial cell conditioned media induce monocyte-derived dendritic cell maturation. Cellular Immunology 272 (2011) 18–24.
 • Asadi M, farokhi f, Delirezh N, Ganjibakhsh M, Gholami K. Fibroblast and T cells conditioned media induce maturation dendritic cell and promote T helper immune response. Veterinary Research Forum. 2012; 3 (2) 111 – 118.
 • Ganjibakhsh M, Nejati V, Asadi M, Delirezh N, Gholami K, farokhi f. Inducing maturation of monocyte-derived dendritic cells on human epithelial cell feeder layer. Tehran University Medical Journal; Vol. 69(11), 2012: 686-694.
 • Ganjibakhsh M, Nejati V, Delirezh N, Asadi M, Gholami K. Induce maturation of Dendritic cells by human umbilical vein endothelial cells and PHA-activated T lymphocytes conditioned media. Arak University Medical Journal; 2012; 15(61): 73-83.
 • Asadi M, farokhi f, Ganjibakhsh M, Delirezh N, Nejati V, Gholami K, The effects of T-cell conditioned media on the induction of dendritic cell (DC1) maturation for effective tumor immunotherapy. Tehran University Medical Journal; Vol. 69(1), 2011: 1-9.
 • Gholami K, Nejati V, Delirezh N, Ganjibakhsh M, Asadi M. Differentiation of monocyte-derived dendritic cells on endothelial cells as feeding layer. Tehran University Medical Journal; Vol. 69(1), 2011: 153-160.
 • Gholami K, Nejati V, Delirezh N, Asadi M, Ganjibakhsh Differentiation and Assessment of Monocyte-Derived Dendritic Cells in the Presence of Endothelial Cells Conditioned Media and Maturation Factors. Journal of Isfahan Medical School; Vol 29(170), March 2012.