کارشناس زیست فرآیند


  • نام و نام خانوادگی: مجتبی خزاعی

  • پست سازمانی: کارشناس زیست فرآیند

  • آدرس ایمیل: khozaee2007@gmail.com

Khozaei

مجتبی خزاعی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی شیمی در سال 1393 از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمود و در سال 1395 در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی/مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل گردید. ایشان از سال 1396 به عضویت تیم ATMP پژوهشگاه رویان در آمده اند.