جانشین مدیر تولید در فرآوری جزایر پانکراس انسانی


  • نام و نام خانوادگی: آناوا سادات صدرهاشمی نژاد

  • پست سازمانی: جانشین مدیر تولید در فرآوری جزایر پانکراس انسانی

  • آدرس ایمیل: anavasadr@gmail.com

WhatsApp Image 2019-10-06 at 01.08.01

آناوا سادات صدرهاشمی نژاد متولد 1368 در تهران و از پژوهشگران پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی پژوهشگاه رویان است. وی در سال 1390 مدرک کارشناسی خود را در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی و در سال 1392 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته پزشکی مولکولی از دانشگاه شفیلد انگلستان دریافت و پس از آن همکاری خود را از سال 1393 با عضویت در گروه سلول های بتا و دیابت پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی پژوهشگاه رویان آغاز نموده است. ایشان پس از مطالعات گسترده و گذراندن دوره ی سلول درمانی دیابت شامل جداسازی و پیوند جزایر پانکراس انسانی در دانشگاه UCSF آمریکا، اقدام به طراحی و اجرای کارآزمایی بالینی پیوند جزایر لانگرهانس به صورت نگارش، تدوین و توسعه دستورالعمل های اجرایی استاندارد جداسازی، ثبت نامه ها، راهنمای بالینی پیوند مطابق با استانداردهای مراکز علمی معتبر جهان و در نهایت راه اندازی آزمایشگاه فرآوری جزایر پانکراس انسانی کرد. او همچنین در طراحی و انجام کارآزمایی‌های بالینی فاز یک و دو در زمینه سلول درمانی دیابت نوع یک، راه اندازی و انجام تست های کنترل کیفی اختصاصی جزایر موشی و انسانی، انجام پروژه های تحقیقاتی دانشجویان مشارکت داشته است.
از دیگر فعالیت های وی می توان به همکاری در نگارش و تدوین راهنماهای محصولات سلولی سازمان غذا و داروی ایران اشاره کرد.

  • Mohsen Khosravi-Maharlooei, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Yaser Tahamtani, Mohsen Basiri, Leila Montazeri, Keynoosh Khalooghi, Mohammad Kazemi Ashtiani, Ali Farrokhi, Nasser Aghdami, Anavasadat Sadr Hashemi Nejad, Mohammad-Bagher Larijani, Nico De Leu, Harry Heimberg, Xunrong Luo, Hossein Baharvand, “Islet Transplantation for Type 1 Diabetes: So Close and Yet So Far away, published by “European Journal of Endocrinology ”, (2015) 173 , 165–183, (This paper has been selected to feature in the journal’s educational resource Journal Based Learning (JBL))
  • Zhila Izadi, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Jamshid Hadjati, Mahdi Habibi-Anbouhi, Mohammad Hossein Ghanian, Hamid Sadeghi-Abandansari, Mohammad Kazemi Ashtiani, Zakieh Samsonchi, Mohammad Raoufi, Maedeh Moazenchi, Mahmoud Izadi, Anava Sadat Sadr Hashemi Nejad, Haideh Namdari, Yaser Tahamtani, Seyed Nasser Ostad, Hamid Akbari-Javar, Hossein Baharvand,“Tolerance Induction by Surface Immobilization of Jagged-1 for Immunoprotection of Pancreatic Islets”, Biomaterials, 182, 191-201, 2018.
  • Maedeh Moazenchi, Anavasadat Sadr Hashemi Nejad (co-first author), Mahmoud Izadi, Maede Khalaj, Zakieh Samsonchi, Pouya Tavakol Rad, Payam Amini, Hossein Baharvand, Yaser Tahamtani, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, “Practical know-how for improvement of rat pancreatic islet isolation procedure”, Diabetes Research and Clinical Practice, 2019, Submitted.
  • Poster presentations:
  • Sadr Hashemi Nejad, M. Moazenchi, M. Izadi, Y. Tahamtani, et al., “Clinical Islet Transplantation for Type-1 Diabetes Mellitus”, 2nd International Stem Cells & Regenerative Medicine Congress, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran, 2017.
  • Izadi, A. Sadr Hashemi Nejad, M. Moazenchi, Y. Tahamtani, et al., “Mesenchymal Stem Cell Therapy for Type-1 Diabetes Mellitus”, 2nd International Stem Cells & Regenerative Medicine Congress, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran, 2017.
  • Moazenchi, M. Izadi, A. Sadr Hashemi Nejad, M. Khalaj, et al., “Rat strain selection for establishment of the Royan Institute Animal Islet Processing Facility”, 2nd International Stem Cells & Regenerative Medicine Congress, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran, 2017.