کارشناس تولید ESC


  • نام و نام خانوادگی: زهرا خلج اسعدی

  • پست سازمانی:کارشناس تولید سلول­های بنیادی جنینی

  • آدرس ایمیل: zkhalajasadi@yahoo.com

Khalaj-Asadi

زهرا خلج اسعدی فارغ التحصیل رشته زیست شناسی عمومی است که از سال 1390 همکاری خود را با گروه سلول درمانی پژوهشگاه رویان در زمینه­ کشت سلول­های فیبروبلاست برای درمان بیماری­های پوستی و سلول­های مزانشیم جهت درمان بیماری­هایی از قبیل آرتریت روماتوئید و همچنین جداسازی سلول­های ملانوسیت پوست برای درمان بیماری­ ویتیلیگو آغاز کرد. وی پس از پنج سال همکاری، به مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته پزشکی رویان پیوست و ضمن ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته­ی زیست شناسی تکوینی در دانشگاه علم و فرهنگ، همچنان در رویان مشغول به کار است.

-“A single-arm open-label clinical trial of autologous epidermal cell transplantation for stable vitiligo: A 30-month follow-up”, Journal of dermatological science, 2018, PMID: 29103774. Orouji Z, Bajouri A, Ghasemi M, Mohammadi P, Fallah N, Shahbazi A, Rezvani M, Vaezirad F, Khalajasadi Z, Alizadeh A, Taghiabadi E, Dashtbozorgi S, Aghdami R, Hosseini SE, Bahahrvand H, Shafieyan S, Aghdami N.