کارشناس واحد سلولی


  • نام و نام خانوادگی: نیوشا حق ­پرست

  • پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه جامع کنترل کیفیت و بانک سلول­های بنیادی رویان

  • آدرس ایمیل: newshhghp@gmail.com

hagh

نیوشا حق ­پرست کارشناس آزمایشگاه جامع کنترل کیفیت و بانک سلول­ پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان است. وی در سال 1386 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) و در سال 1390 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته زیست شناسی سلولی تکوینی از دانشگاه تهران دریافت نمود. وی در سال 1390 به عنوان کارشناس بانک سلول‌های بنیادی رویان به این پژوهشگاه پیوست. او هم اکنون علاوه بر بانک سلول، کارشناس آزمایشگاه جامع کنترل کیفیت نیز هست. وظیفه اصلی او کشت و نگهداری انواع ردههای سلولی به ویژه سلول‌های بنیادی پرتوان جنینی و مزانشیمی است. همچنین کنترل کیفی سلول‌ها از طریق انجام تستهای مربوطه نیز بر عهده وی است.

  1. Aryan A , Bayat M, Bonakdar S, Taheri S, Haghparast N, Bagheri M, Piryaei A, Abdollahifar MA. Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Conditioned Medium Promotes Wound Healing in Deep Second-Degree Burns in Male Rats. Cells Tissues Organs. 2018;206(6):317-329. doi: 10.1159/000501651. Epub 2019 Jul 24.