کارشناس واحد فلوسایتومتری


  • نام و نام خانوادگی: نرگس صباحی موسوی

  • پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه فلوسیتومتری

  • آدرس ایمیل: nargess.sabahi@yahoo.com

sabahi

نرگس صباحی موسوی در سال 1395 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تهران در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دریافت نمود. وی در سال 1395 به پژوهشگاه رویان پیوست و در سال 1398 دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته زیست‌شناسی جانوری- سلولی و تکوینی در زمینه تمایز سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی به سلول‌های بنیادی خونساز و سلول‌های قرمز خون به پایان رسانید. او هم‌اکنون مسئولیت آزمایشگاه فلوسایتومتری مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته پزشکی رویان را برعهده دارد.