کارشناس فرآوری جزایر پانکراس انسانی


 • نام و نام خانوادگی: محمود ایزدی

 • پست سازمانی: کارشناس فرآوری جزایر پانکراس انسانی

 • آدرس ایمیل: izadimahmoud@royaninstitute.org

izadi

محمود ایزدی در سال 1368 در شهرستان الیگودرز متولد شد. وی مدرک کارشناسی زیست شناسی خود را در سال 1391 از دانشگاه شیراز اخذ نمود و در همان سال وارد مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز شد و با کسب رتبه اول معدل در گروه، به عضویت استعداد های درخشان دانشگاه درآمد و در سال 1394 با نمره عالی فارغ‌التحصیل گردید.
ایشان در پاییز 1393، همکاری خود را به عنوان پژوهشگر گروه دیابت و سلول های بتا در پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی با پژوهشگاه رویان آغاز نمود.
وی پس از ورود به گروه دیابت و سلول های بتا، به منظور انجام پروژه کارآزمایی بالینی فاز 1 پیوند جزایر لانگرهانس پانکراس انسانی، اقدام به همکاری در طراحی و اجرای کارآزمایی بالینی به صورت نگارش، تدوین و توسعه دستورالعمل های اجرایی استاندارد کنترل کیفی جزایر انسانی، ثبت نامه ها و در نهایت راه اندازی آزمایشگاه فرآوری جزایر پانکراس انسانی نمود.
ایشان همچنین در طراحی و اجرای کارآزمایی های بالینی فاز یک و دو در زمینه سلول درمانی دیابت نوع یک، راه اندازی و انجام تست های کنترل کیفی اختصاصی جزایر موشی و انسانی، انجام پروژه های تحقیقاتی دانشجویان، نگارش و تدوین راهنماهای سازمان غذا و داروی ایران مشارکت داشته‌اند.

 • Moazenchi, A. Sadr Hashemi Nejad, M. Izadi, M. Khalaj, P. Tavakol, Z. Samsunchi, P. Amini, H. Baharvand, Y. Tahamtani, E. Hajizadeh-Saffar, “Practical know-how for improvement of rat pancreatic islet isolation procedure”, 2019, Submitted.
 • Izadi, E. Hajizadeh-Saffar, J. Hadjati, M. Habibi-Anbouhi, M. Hossein Ghanian, H. Sadeghi-Abandansari, M. Kazemi Ashtiani, Z. Samsonchi, M. Raoufi, M. Moazenchi, M. Izadi, A.S. Sadr Hashemi Nejad, H. Namdari, Y. Tahamtani, S. N. Ostad, H. Akbari-Javar, H. Baharvand, “Tolerance Induction by Surface Immobilization of Jagged-1 for Immunoprotection of Pancreatic Islets”, Biomaterials, 182, 191-201, 2018.
 • Izadi, H. Nozad Charoudeh, M. Rashidi, M. Milani, et al., “Antiproliferative effects of clofarabine on AGS gastric adenocarcinoma cell line”, SILVAE GENETICA, 57 (2), 2015.
 • Dehghani, A. Maleksabet, S. Sharifi, M. Izadi, et al., “The effect of dichloromethane extract from Humulus lupulus L. on two human breast cancer cell lines”, International Journal of Biosciences (IJB), 6 (1), 171-178, 2015.
 • Taheri Anganeh, F.S. Tabatabaei Mirakabad, M. Izadi, et al., “The comparison between effects of free curcumin and curcumin loaded PLGA-PEG on telomerase and TRF1 expressions in calu-6 lung cancer cell line”, International Journal of Biosciences (IJB), 4 (10), 134-145, 2014.
 • Poster Presentations:
 • Izadi, A. Sadr Hashemi Nejad, M. Moazenchi, Y. Tahamtani, et al., “Mesenchymal Stem Cell Therapy for Type-1 Diabetes Mellitus”, 2nd International Stem Cells & Regenerative Medicine Congress, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran, 2017.
 • Sadr Hashemi Nejad, M. Moazenchi, Izadi, Y. Tahamtani, et al., “Clinical Islet Transplantation for Type-1 Diabetes Mellitus”, 2nd International Stem Cells & Regenerative Medicine Congress, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran, 2017.
 • Moazenchi, M. Izadi, A. Sadr Hashemi Nejad, M. Khalaj, et al., “Rat strain selection for establishment of the Royan Institute Animal Islet Processing Facility”, 2nd International Stem Cells & Regenerative Medicine Congress, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran, 2017.
 • Taheri, A. Maleksabet, S. Dehghani, M. Izadi, et al., “mRNA display: applications in biotechnology and protein engineering”, 1st Tabriz International Life Science Conference and 12th Iran Biophysical Chemistry Conference, Tabriz, East Azerbaijan, Iran, 2013.