کارشناس واحد تصویربرداری


  • نام و نام خانوادگی: پیام طاهری

  • پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه تصویربرداری پیشرفته

  • آدرس ایمیل: pa.taheri@yahoo.com

Taheri

پیام طاهری کارشناس تمام وقت پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان است. او مدرک کارشناسی خود را در رشته هیدروبیولوژی (شیلات) در سال 93 از دانشگاه آزاد اخذ نمود. ایشان از سال 1395 به جمع کارشناسان آزمایشگاه پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان پیوست و از آن زمان در آزمایشگاه‏های پژوهشی زیر نظر پروفسور حسین بهاروند به فعالیت پرداخته است. وی از سال 1395 تا سال 1397 به عنوان کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی مشغول به کار بود و از سال 1397 کارشناس آزمایشگاه تصویربرداری پیشرفته منصوب شده است.

-Abandansari, H. S., Ghanian, M. H., Varzideh, F., Mahmoudi, E., Rajabi, S., Taheri, P., Nabid, M. R., and Baharvand, H., (2018). “In situ formation of interpenetrating polymer network using sequential thermal and click crosslinking for enhanced retention of transplanted cells.” Biomaterials 170: 12-25.