کارشناس تولید Libmal Stem Cell


  • نام و نام خانوادگی: فاطمه واعظی راد

  • پست سازمانی: کارشناس تولید Libmal Stem Cell

  • آدرس ایمیل: fatimavaezi@yahoo.com

Mrs. Vaezi

فاطمه واعظی راد، فارغ‌التحصیل علوم آزمایشگاهی پس از اتمام تحصیلات در مقطع کارشناسی وارد آزمایشگاه تشخیص طبی شد. پس از 5 سال کار در بخش‌های مختلف آزمایشگاه و کسب تجربه، به گروه سلول‌درمانی پژوهشگاه رویان پیوست و کار در اتاق تمیز را با کشت سلول‌های مختلف در گروه پوست، گروه ارتوپدی و گروه چشم ادامه داد. سپس وارد تیم ATMP  گردید. وی در حال حاضر به عنوان کارشناس تولید در گروه چشم و  همچنین هماهنگ‌کننده اتاق تمیز مشغول انجام وظیفه است.