مدیر داخلی


  • نام و نام خانوادگی: رضا آزمکان

  • پست سازمانی: مدیر داخلی

  • آدرس ایمیل: rezaazmakan@yahoo.com

Azmakan

رضا آزمکان کارشناس پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان است. او مدرک کارشناسی سلولی و ملکولی/میکروبیولوژی خود را در سال 1385 از دانشگاه آزاد اخذ نمود و در همان سال وارد پژوهشگاه رویان شد و در سال 1395 در مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی میکروبی از دانشگاه پیام نور تهران فارغ التحصیل گردید. ایشان از سال 1390 به جمع گروه پژوهشی پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان پیوست. کارشناسی آزمایشگاه تشخیص پزشکی، مسئول استانداردسازی در سیستم مدیریت کیفیت ISO-9001 ،ISO-18001 ،ISO-14001 ،ISO-13485، مسئولیت امور اجرایی و کارشناس تامین مواد مصرفی از تجارب کاری ایشان هست. وی هم اکنون مدیر داخلی ساختمان گلبرگ و مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی پژوهشگاه رویان است.

– The Effect of Medication on ROS and Sperm Parameters of Infertile men with Chlamydia trachomatis Infection Referred to Royan Institute, Iran

– Poster Presentation: The Effect of Medication on ROS and Sperm Parameters of Infertile men with Chlamydia trachomatis Infection Referred to Royan Institute:The 10th International & 15th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Iran

– Oral Presentation: The Effect of Medication on Oxidative Stress and Sperm Parameters of Infertile men with Chlamydia trachomatis Infection Referred to Royan Institute: The 9th International Congress of Laboratory and Clinic The 2th National Congress of Basic Medical Sciences & Knowledge-based Production, Iran