کارشناس تولید MSC


  • نام و نام خانوادگی: فاطمه عباسی کاکرودی

  • پست سازمانی: کارشناس تولید سلول‌های بنیادی مزانشیمی (MSC)

  • آدرس ایمیل: Kakroodi26@gmail.com

Abbasi

فاطمه عباسی در شهرستان لنگرود از استان گیلان دیده به جهان گشود. وی در سال 1385مقطع کارشناسی را  در رشته زیست شناسی- سلولی و مولکولی در دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران با معدل 02/17 به اتمام رسانید. ایشان در سال 1389 موفق به گذراندن مقطع کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شهید مدنی تبریز با معدل 70/17 گردیدند. او از سال  1391 تاکنون در مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان به عنوان کارشناس اتاق تمیز مشغول به کار بوده و در حال حاضر نیز عضو تیم ATMP است

– Intra-articular knee implantation of autologous bone marrow–derived mesenchymal stromal cells in rheumatoid arthritis patients with knee involvement: Results of a randomized, triple-blind, placebo-controlled phase 1/2 clinical trial, SORAYA SHADMANFAR, NARGES LABIBZADEH, MOHSEN EMADEDIN,NEDA JAROUGHI, VAJIHEH AZIMIAN, SOURA MARDPOUR,FATEMEH ABBASI KAKROODI, TINA BOLURIEH, SEYYEDEH ESMAT HOSSEINI,MOHAMMAD CHEHRAZI, MARYAM NIKNEJADI, HOSSEIN BAHARVANDFARHAD GHARIBDOOST& NASSER AGHDAMI. Cytotherapy, 2018;
– Bone marrow–mesenchymal stromal cell infusion in patients with chronic kidney disease: A safety study with 18 months of follow-up, ATIEH MAKHLOUGH, SOROOSH SHEKARCHIAN*, REZA MOGHADASALIBEHZAD EINOLLAHI, MONA DASTGHEIB, GHASEM JANBABAEE, SEYEDEH ESMAT HOSSEIN, NASRIN FALAH, FATEME ABBASI, HOSSEIN BAHARVAND & NASSER AGHDAMI. Cytotherapy, 2018;
– Safety, Feasibility of Intravenous an Intrathecal Injection of Autologous Bone Marrow Derived Mesenchymal Stromal Cells in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis: An Open Label Phase I Clinical Trial. Seyed Massood Nabavi, M.D., Leila Arab, M.D, Neda Jarooghi, M.Sc., Tina Bolurieh, M.Sc., Fatemeh Abbasi, M.Sc., Soura Mardpour, Ph.D., Vajihe Azimyian, Ph.D., Fatemeh Moeininia, M.D., Saman Maroufizadeh, M.Sc., Leila Sanjari, M.D., Seyedeh Esmat Hosseini, M.Sc.Nasser Aghdami, M.D., Ph.D. Cell J,2019
– Association of GSTM1, GSTT1, GSTP1 and CYP2E1 Single Nucleotide Polymorphisms with Colorectal Cancer in Iran. Saeideh Ebrahimkhani & Ali Mohammad Asgharian & Babak Nourinaier & Khadijeh Ebrahimkhani & Nasrin Vali & Fatemeh Abbasi & Mohammad Reza Zali. Pathol. Oncol. Res. (2012)