سرپرست تولید MSC


 • نام و نام خانوادگی: لیلا تقی یار رنانی

 • پست سازمانی: سرپرست تولید سلولهای بنیادی مزانشیمی و سلولهای بنیادی لیمبال

 • آدرس ایمیل: Pakzad_m@ymail.com

taghiyar

دکتر لیلا تقی یار رنانی عضو هیئت علمی پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان است. وی در سال      1380 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه اصفهان و در سال 1385 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته زیست شناسی جانوری دریافت نمود. وی در سال 1382 همزمان با گذراندن پایان نامه کارشناسی ارشد خود در پژوهشگاه رویان، در این مجموعه مشغول به فعالیت شد و در سال 1395 دوره دکتری خود را در رشته زیست شناسی تکوینی تحت نظر پروفسور محمدرضا باغبان اسلامی نژاد به پایان رسانید. او هم اکنون در گروه پژوهشی استخوان و غضروف پژوهشگاه رویان مشغول به فعالیت است. او  اخیرا سر دبیر نشریه علمی-ترویجی ترمیم بوده و همچنین مسئولیت تولید سلولهای بنیادی مزانشیمی و لیمبال در مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته پزشکی رویان را به عهده دارد. زمینه‌های تحقیقاتی او شامل جداسازی سلول‌های بنیادی مزانشیمی از منابع مختلف بافتی از جمله مغز استخوان (انواع مدل های حیوانی کوچک و بزرگ)، بافت چربی و پالپ دندان، کشت دو بعدی و سه بعدی، تکثیر و تمایز آنها به دودمانهای استخوانی و عضروفی است. او همچنین در زمینه مهندسی بافت استخوان و غضروف در پروژه های تحقیقاتی زیادی مشارکت داشته است. ایشان از همکاران اصلی در اولین پروژه های کارآزمایی هایی بالینی مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان در زمینه بیماری های مربوط به بافت استخوان و غضروف بوده است. حاصل پژوهش‌های وی در بیش از 20 مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسیده است. او همچنین از سال 1389 برای اولین بار با تعربف پروژه تحقیقاتی پایان نامه خود در زمینه ترمیم اندام حرکتی پستانداران، زمینه ی تحقیقات جدیدی در ترمیم اندام حرکتی پستانداران را در پژوهشگاه رویان باز نمود. ایشان در سال 1387 به عنوان پژوهشگر برتر پژوهشگاه رویان انتخاب گردید. او در کنفرانس‌های متعدد بین المللی شرکت نموده است. ایشان همچنین دروس زیست شناسی تکوینی در پستانداران و ترمیم بافت در دوزیستان و پستانداران را به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علم و فرهنگ و دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی رویان تدریس می‌کند.

 1. Leila Taghiyar, Samaneh Hosseini, Mahdi Hesaraki, Forough Azam Sayahpour, Nasser Aghdami, Mohamadreza Baghaban Eslaminejad. Isolation, Characterization and Osteogenic Potential of Mouse Digit Tip Blastema Cells in Comparison with Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells in vitro. Cell Journal(Yakhteh). Volume 19, Number 4, 2018, Serial Number: 76. 2018
 2. Leila Taghiyar, Mahdi Hesaraki, Forough Azam Sayahpour, Leila Satarian, Samaneh Hosseini, Naser Aghdami, Mohamadreza Baghaban Eslaminejad. Msh homeobox 1 (Msx1) − and Msx2−overexpressing bone marrow−derived mesenchymal stem cells resemble blastema cells and enhance regeneration in mice. JBC Journal, 2017.
 3. Taghiyar L, Hosseini S, Safari F, Bagheri F, Fani N, Stoddart MJ, Alini M, Eslaminejad MB. New insight into functional limb regeneration: A to Z approaches. J Tissue Eng Regen Med. 2018 Sep;12(9):1925-1943.
 4. Mohamadreza Baghaban Eslaminejad, Leila Taghiyar and Fatemeh Safari. Nano tissue Engineering of Musculoskeletal Cells, Stem-Cell Nanoengineering Book. 2 JAN 2015
 5. Hosseini S, Taghiyar L, Safari F, Baghaban Eslaminejad M. Regenerative Medicine Applications of Mesenchymal Stem Cells. Adv Exp Med Biol. 2018 May 17.
 6. Mohamadreza Baghaban Eslaminejad, Aghbibi Nikmahzar , Leila Taghiyar , Samad Nadri ,Mohamad Massumi . Murine mesenchymal stem cells isolated by low density primary culture system.Develop. Growth Differ.2006; 48,361-370
 7. Mohamadreza Baghaban Eslaminejad, Aghbibi Nikmahzar , Leila Taghiyar , Samad Nadri ,Mohamad Massumi . Murine mesenchymal stem cells isolated by low density primary culture System keep differentiation potential up to passage 10. Cell Reseach , 2006,16: S36-S37
 8. Mohamadreza Baghaban Eslaminejad ,Leila Taghiyar. Equine Marrow-derived Mesenchymal stem cells: isolation, differentiation and culture optimization. Iranian J of Veterinary Research, shiraz University, Vol 10.No.1 Ser No.26,2006.
 9. Mohamadreza Baghaban Eslaminejad, Hamid nazarian ,Leila Taghiyar, Mesenchymal stem cell isolation from the removed medium of rats bone merrow primary culture and their differentiation into cell lineages, Yakhteh Medical Journal,Vol:10, No:1 Spring 2008
 10. Mohamadreza Baghaban Eslaminejad ,Leila Taghiyar. Mesenchymal stem cells purification from the Articular Cartilage cell culture .Iranian J of Basic Medical Sciences.Vol:10,No:3, Autumn 2008,146-153
 11. Mohamadreza Baghaban Eslaminejad, Fahimeh Falahi, Hamid nazarian ,Leila Taghiyar. Differentiation Potential and Culture Requirements of Mesenchymal Stem cells from Ovine Bone Marrow for Tissue Regenetation Applications. J of IJVS ,Vol. 2,No. 5, 2007
 12. Mohamadreza Baghaban Eslaminejad ,Leila Taghiyar, Fahimeh Falahi. Costal versus articular chondrochtes in alginate three-dimensional cultures. Iranian Journal of Biotechnology , Vol. 7, No.3, 2009
 13. Mohamadreza Baghaban Eslaminejad, Fahimeh Falahi, Hamid nazarian ,Leila Taghiyar. Ex vivo Expansion and Differentiation of Mesenchymal Stem Cells from Goat Bone Marrow. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. Vol. 12, No.2, 2009.
 14. Mohamadreza Baghaban Eslaminejad ,Leila Taghiyar, Fahimeh Falahi.  Co-Culture of Mesenchymal stem cells with Mature Chondrochytes: Producing cartilage construct for Application in Cartilage Regeneration. Journal of IJMS. Vol. 34, 4, 2009.
 15. Mohamadreza Baghaban Eslaminejad ,Leila Taghiyar, Fahimeh Falahi. Quantitative Analysis of the Proliferation and Differentiation of Rat Articular Chondrocytes in Alginate 3D Culture. Iranian Journal of Biomedical. Vol. 13, 3, 2009.
 16. Mohsen Emadedin, Naser Aghdami, Leila Taghiyar, Roghayeh Fazeli, Reza Moghadasali, Shahrbanoo Jahangir, Reza Farjad, Mohamadreza Baghaban Eslaminejad. Intra-articular Injection of Autologous Mesenchymal Stem Cells in Six Patients with Knee Osteoarthritis. Archives of Iranian Medicine, Volume 15, Number 7, July 2012.
 17. Reza Fekrazad, Mohamadreza Baghban Eslaminejad, Arman M. Shayan, Katayoun A.M. Kalhori, Fatemeh Mashhadi Abbas, Leila Taghiyar, Mir SepehrPedram, Mostafa Sadeghi Ghuchani. Effects of Photobiomodulation and Mesenchymal Stem Cells on Articular Cartilage Defects in a Rabbit Model. Photomedicine and Laser Surgery Volume X, Number X, 2016.
 18. Fekrazad R, Sadeghi Ghuchani M, Eslaminejad MB, Taghiyar L, Kalhori KA, Pedram MS, Shayan AM, Aghdami N, Abrahamse H. The effects of combined low level laser therapy and mesenchymal stem cells on bone regeneration in rabbit calvarial defects. J Photochem Photobiol B. 151:180-5, 2015.

Research Articles in Persian:

 • محمدرضا باغبان اسلامي نژاد، آق‌بي‌بي نيك‌محضر، صمد ندری، ليلا تقي يار، جداسازی و تکثیر سلولهای بنیادی مزامشیمی از مغز استخوان موشNMRI‌ .مجله کوثر، 1386شماره 1، ،‌ص 39-29
 • محمدرضا باغبان اسلامي نژاد، ليلا تقي يار،‌ احمد قارزي. مطالعه پتانسيل تمايز به غضروف سلولهاي فيبروبلاستي جدا شده از مغز استخوان موش NMRI. مجله علوم تشريح ايران،1385‌ شماره 4، ص 130-119.
 • محمدرضا باغبان اسلامي نژاد، ليلا تقي يار. مطالعه تاثير هم‌كشتي كندروسيت‌هاي بالغ بر تمايز به غضروف سلولهاي بنيادي مزانشيمي جدا شده از مغز استخوان موشNMRI. مجله علوم تشريح ايران،‌ سال 4 شماره3، ‌پاييز 1385، ص 224-215.
 • محمدرضا باغبان اسلامي نژاد، آق‌بي‌بي نيك‌محضر،‌ ليلا تقي يار،‌ محمد‌مهدي دهقان،‌ حسين كاظمي، علي فرخي، ‌پوپك افتخار يزدي. بررسي پتانسيل تمايز استخواني،‌غضروفي و چربي سلولهاي بنيادي مزانشيمي جدا شده از مغز استخوان سگ. فصلنامه پزشكي ياخته،‌ سال9، شماره 1 بهار 1386،‌ص 38-31.
 • محمدرضا باغبان اسلامي نژاد، ليلا تقي يار، سحركياني، عباس پيريايي. پيوند زير پوستي سلولهاي بنيادي مزانشيمي موشي كشت شده در آلژينت و بررسي تمايز به غضروف آن‌ها.خون،‌دوره 4 ،‌شماره 2،‌تابستان 1386،‌ص 114-105.
 • محمدرضا باغبان اسلامي نژاد، ليلا تقي يار. بررسي تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي جدا شده از مغز استخوان موش به غضروف در كشت سه بعدي با استفاده از ژل آلژينت. مجله پزشكي كوثر، دوره 12، شماره 2، تابستان 1386 ص 97-106.
 • محمدرضا باغبان اسلامي نژاد، ليلا تقي يار، عباس پيريايي. مطالعه ساختار غضروف حاصل از تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي موشي در مقايسه با غضروف هيالين دنده‌اي.مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران. دوره 17 ،‌شماره59،‌مرداد و شهريور 1386،‌ص 34-24.
 • محمدرضا باغبان اسلامي نژاد، ليلا تقي يار، حمید نظریان . سلولهای بنیادی مزانشیمی با توان تکثیر بالا در محیط رویی کشت اولیه مغز استخوان موش صحرایی. مجله علوم پزشکی بابل ، سال 1387 شماره 2 ص: 22-12