سرپرست تولید MSC


  • نام و نام خانوادگی: محمد پاکزاد

  • پست سازمانی: سرپرست تولید سلول‌های بنیادی مزانشیمی (MSC) و مدیرعامل شرکت رویان ‌بن ‌سلول

  • آدرس ایمیل: Pakzad_m@ymail.com

Pakzad

محمد پاکزاد مدرک کارشناسی زیست‌شناسی خود را در سال 138۱ از دانشگاه آزاد واحد بروجرد اخذ نمود و در سال ۱۳۹۰ در مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست‌فناوری میکروبی از دانشگاه شاهد تهران فارغ‌التصیل شد. وی بیش از ۱۵ سال زیر نظر پروفسور حسین بهاروند، کارشناس و پژوهشگر پژوهشگاه رویان بوده است. از افراد کلیدی در راه‌اندازی و نگهداری بانک سلول‌های بنیادی رویان با بیش از ۷۰۰ رده سلولی انسانی و جانوری بوده است. علاوه‌ بر فعالیت‌های پژوهشی، هم‌اکنون دانشجوی مقطع دکتری زیست‌شناسی جانوری-گرایش تکوینی در پژوهشگاه رویان و عضو تیم ATMP است.

– Totonchi M, Hassani SN, Sharifi-Zarchi A, Tapia N, Adachi K, Arand J, Greber B, Sabour D, Araúzo-Bravo MJ, Walter J, Pakzad M, et al. Blockage of the Epithelial-to-Mesenchymal Transition Is Required for Embryonic Stem Cell Derivation. Stem Cell Reports. 2017;9(4):1275-90.

– Abbasalizadeh S, Pakzad M, Cabral JMS, Baharvand H. Allogeneic cell therapy manufacturing: process development technologies and facility design options. Expert opinion on biological therapy. 2017;17(10):1201-19.

– Malakootian M, Mirzadeh Azad F, Naeli P, Pakzad M, et al. Novel spliced variants of OCT4, OCT4C and OCT4C1, with distinct expression patterns and functions in pluripotent and tumor cell lines. Eur J Cell Biol. 2017;96(4):347-55.

– Favaedi R, Shahhoseini M, Pakzad M, et al. Comparative epigenetic evaluation of human embryonic stem and induced pluripotent cells. Int J Dev Biol. 2016;60(4-6):103-10.

– Hassani SN*, Pakzad M*, Asgari B, Taei A, Baharvand H. Suppression of transforming growth factor β signaling promotes ground state pluripotency from single blastomeres. Hum Reprod. 2014 Jun 24. pii: deu134.

– Farzaneh Z, Pakzad M, Vosough M, Pournasr B, Baharvand H: Differentiation of human embryonic stem cells to hepatocyte-like cells on a new developed xeno-free extracellular matrix. Histochemistry and cell biology 2014 Jan 30.

– Gharechahi J, Pakzad M, Mirshavaladi S, Sharifitabar M, Baharvand H, Salekdeh GH: The effect of Rho-associated kinase inhibition on the proteome pattern of dissociated human embryonic stem cells. Molecular bioSystems 2014.

Pakzad M, Ashtiani MK, Mousavi-Gargari SL, Baharvand H: Development of a simple, repeatable, and cost-effective extracellular matrix for long-term xeno-free and feeder-free self-renewal of human pluripotent stem cells. Histochemistry and cell biology 2013, 140(6):635-648.

– Hassani SN, Totonchi M, Sharifi-Zarchi A, Mollamohammadi S, Pakzad M, Moradi S, Samadian A, Masoudi N, Mirshahvaladi S, Farrokhi A et al: Inhibition of TGFbeta Signaling Promotes Ground State Pluripotency. Stem cell reviews 2013.

– Taei A, Hassani SN, Eftekhari-Yazdi P, Rezazadeh Valojerdi M, Nokhbatolfoghahai M, Masoudi NS, Pakzad M, Gourabi H, Baharvand H: Enhanced generation of human embryonic stem cells from single blastomeres of fair and poor-quality cleavage embryos via inhibition of glycogen synthase kinase beta and Rho-associated kinase signaling. Human reproduction 2013, 28(10):2661-2671.

– Rassouli H, Tabe Bordbar MS, Rezaei Larijani M, Pakzad M, Baharvand H, Salekdeh GH: Cloning, expression and functional characterization of in-house prepared human basic fibroblast growth factor. Cell journal 2013, 14(4):282-291.