کارشناس فرآوری جزایر پانکراس


  • نام و نام خانوادگی: زکیه صامصونچی

  • پست سازمانی: کارشناس فرآوری جزایر پانکراس

  • آدرس ایمیل: z.samsonchi@gmail.com

jm1

زکیه صامصونچی متولد 1369 در تبریز و از پژوهشگران پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی پژوهشگاه رویان است. وی در سال 1390 مدرک کارشناسی خود را در رشته زیست شناسی از دانشگاه تبریز دریافت نمود و در سال 1394 به عضویت گروه دیابت و سلول های بتای پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان درآمد. او از سال 1395 در مرکز سلول های بنیادی برای همه پژوهشگاه رویان به عنوان مدرس کارگاه های دانش آموزی مختلفی مشغول به کار شد. نامبرده در سال 1397 دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته زیست‌شناسی سلولی و تکوینی در زمینه استخراج و پیوند جزایر پانکراسی برای بهبود بیماری دیابت به پایان رسانید و پس از اتمام دوره کارشناسی ارشد به فعالیت خود در زمینه دیابت ادامه داد. او در حال حاضر به عنوان کارشناس فرآوری جزایر پانکراسی در مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان حضور دارد. ایشان در سال 1397 موفق به کسب عنوان پوستر برتر نوزدهمین کنگره بین المللی رویان گردید. همچنین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد وی به عنوان پایان نامه شایسته تقدیر در هجدهمین جشنواره پایان نامه سال دانشجویی برگزیده شد.

  1. Zakieh Samsonchi, Hassan Karimi, Zhila Izadi et al “Transplantation of Islet-Containing Microcapsules Modified with Constitutional Isomers of Sulfated Alginate in Diabetic Mice to Mitigate Fibrosis for Long-term Glycemic Control”, Accepted in Chemical Engineering Journal, DOI: 1016/j.cej.2021.134298
  2. Zhila Izadi, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Jamshid Hadjati, Zakieh Samsonchi et al “Tolerance Induction by Surface Immobilization of Jagged-1 For Immunoprotection of Pancreatic Islets”, Accepted in journal of Biomaterials, DOI: 1016/j.biomaterials.2018.08.017
  3. Hossein Derakhshankhah, Soraya Sajadimajd, Fatemeh Jahanshahi, Zakieh Samsonchi et al “Immunoengineering Strategies for Cell-Based Therapy of Type 1 Diabetes , Accepted in Tissue Engineering Journal, DOI: 1089/ten.TEB.2021.0134
  4. Maedeh Moazenchi , Anava sadat Sadr Hashemi Nejad , Mahmoud Izadi, Maedeh Khalaj, Zakieh Samsonchi et al “Practical Know-How for Improvment of Rat Pancreatic Islet Isolation Procedure”, Accepted in journal of Cell Journal(Yakhteh)

 

کتاب ها:

  1. دیابت نوشته­ی آلن ال روبین (ترجمه)