مدیر تولید مرکز


  • نام و نام خانوادگی: سیده نفیسه حسنی

  • پست سازمانی: مدیر تولید

  • آدرس ایمیل: nafiseh.hassani@gmail.com

Hassani

دکتر سیده نفیسه حسنی عضو هیئت علمی پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان است. وی در سال 1381 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تهران و در سال 1385 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دریافت نمود. وی در سال 1387 به پژوهشگاه رویان پیوست و در سال 1392 دوره دکتری خود را در رشته زیست شناسی تکوینی تحت نظر پروفسور حسین بهاروند به پایان رسانید. او هم اکنون مسئولیت گروه پژوهشی زیست شناسی سلول‌های بنیادی پرتوان را بر عهده دارد و همچنین مدیر تولید مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته پزشکی رویان است. زمینه‌های تحقیقاتی او شامل تکوین جنین، جداسازی سلول‌های بنیادی پرتوان و شناسایی مسیرهای پیام رسانی آن‌ها، تمایز سلول‌های بنیادی پرتوان به سلول‌های بنیادی خون‌ساز و همچنین سلول درمانی و ایجاد بانک سلولی در شرایط استاندارد GMP می‌شوند. حاصل پژوهش‌های وی در بیش از 25 مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسیده است. او در سال 1389 به دلیل نوآوری در تولید 150 رده سلول‌های بنیادی موشی موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر پژوهشگاه رویان گردید. ایشان در سال 1393 برنده پانزدهمین جشنواره بین المللی رویان با طرح “ایجاد و حفظ وضعیت پایه پرتوانی سلول‌های بنیادی رویانی با مهار مسیر TGF-β” شدند. در سال 1394 نیز مقاله ایشان جزو مقالات برتر اولین جشنواره ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی انتخاب گردید. او در کنفرانس‌های متعدد بین المللی سخنرانی نموده است و همچنین دروس مختلفی را از جمله مسیرهای پیام‌رسانی سلولی، زیست شناسی سلولی، سلول‌های بنیادی و زیست شناسی تکوینی به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علم و فرهنگ و دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین زیستی رویان تدریس می‌کند.

Seyedeh-Nafiseh Hassani, Sharif Moradi, Sara Taleahmad, Thomas Braun, Hossein Baharvand. Transition of inner cell mass to embryonic stem cells: mechanisms, facts, and hypotheses. Cell Mol Life Sci. 2018 Nov 12. doi: 10.1007/s00018-018-2965-y.

Farshid Yekani, Mahnaz Azarnia, Fereshteh Esfandiari, Seyedeh Nafiseh Hassani, Hossein Baharvand. Enhanced development of mouse single blastomeres into blastocysts via the simultaneous inhibition of TGF-β and ERK pathways in microdroplet culture. J Cell Biochem. 2018 Sep;119(9):7621-7630.

Sara Taleahmad, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Ghasem Hosseini Salekdeh, Hossein Baharvand. Metabolic Signature of Pluripotent Stem Cells. Cell J. 2018 Oct;20(3):388-395. doi: 10.22074/cellj.2018.5514. Epub 2018 May 15.

Maryam Farzaneh, Masoumeh Zare, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Hossein Baharvand. Effects of Various Culture Conditions on Pluripotent Stem Cell Derivation from Chick Embryos. J Cell Biochem. 2018 Feb 2. doi: 10.1002/jcb.26761. [Epub ahead of print].

Soura Mardpour, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Saeid Mardpour, Forough Sayahpour, Massoud Vosough, Jafar Ai, Nasser Aghdami, Amir Ali Hamidieh, Hossein Baharvand. Extracellular Vesicles Derived from Human Embryonic Stem Cell-MSCs Ameliorate Cirrhosis in Thioacetamide-Induced Chronic Liver Injury. J Cell Physiol. 2017 Dec 21. doi: 10.1002/jcp.26413. [Epub ahead of print]

Saeed Yakhkeshi, Shaban Rahimi, Mohsen Sharafi, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Sara Taleahmad, Abdolhossein Shahverdi, Hossein Baharvand. In Vitro Improvement of Quail Primordial Germ Cell Expansion through Activation of TGF-beta Signaling Pathway. J Cell Biochem. 2017 Dec 15. doi: 10.1002/jcb.26618. [Epub ahead of print]

Mehdi Totonchi, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Ali Sharifi-Zarchi, Natalia Tapia, Kenjiro Adachi, Julia Arand, Boris Greber, Davood Sabour, Marcos J. Araúzo-Bravo, Jörn Walter, Mohammad Pakzad, Hamid Gourabi, Hans R. Schöler, Hossein Baharvand. Blockage of the Epithelial-to-Mesenchymal Transition Is Required for Embryonic Stem Cell Derivation. Stem Cell Reports. 2017 Oct 10;9(4):1275-1290.

Seyedeh Nafiseh Hassani, Hadi Rezaeeyan, Asma Ghodsi, Najmaldin Saki. Restoration of natural killer cell cytotoxicity in the suppressive tumor microenvironment: novel approaches to treat AML. J Hematopathol (2017). Volume 10, Issue 3–4, pp 109–116

Sara Taleahmad, Mirzaei M, Azam Samadian, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Haynes PA, Ghasem Hosseini Salekdeh, Hossein Baharvand. Low Focal Adhesion Signaling Promotes Ground State Pluripotency of Mouse Embryonic Stem Cells. J Proteome Res. 2017 Oct 6;16(10):3585-3595.

Maryam Farzaneh, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Paul Mozdziak, Hossein Baharvand. Avian embryos and related cell lines: A convenient platform for recombinant proteins and vaccine production. Biotechnol J. 2017 May;12(5). doi: 10.1002/biot.201600598.

Hadi Rezaeeyan, Seyedeh Nafiseh Hassani, Mojgan Barati, Mohammad Shahjahani, Najmaldin Saki. PD-1/PD-L1 as a prognostic factor in leukemia. J Hematopathol (2017) 10: 17. https://doi.org/10.1007/s12308-017-0293-z

Hendudari F, Piryaei A, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Darbandi H, Bayat M. Combined effects of low-level laser therapy and human bone marrow mesenchymal stem cell conditioned medium on viability of human dermal fibroblasts cultured in a high-glucose medium. Lasers Med Sci. 2016 May;31(4):749-57.

Taleahmad S, Mirzaei M, Parker LM, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Mollamohammadi S, Sharifi-Zarchi A, Haynes PA, Baharvand H, Salekdeh GH. Proteome Analysis of Ground State Pluripotency. Sci Rep. 2015 Dec 16;5:17985. doi: 10.1038/srep17985

Alireza Mohammadi, Farnoosh Attari, Vahab Babapour, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Najmehsadat Masoudi, Abdolhossein Shahverdi, Hossein Baharvand. Generation of Rat Embryonic Germ Cells via Inhibition of TGFß and MEK Pathways. Cell J. 201517(2): 288–295

Seyedeh-Nafiseh Hassani, Mohammad Pakzad, Behrooz Asgari, Adeleh Taei, Hossein Baharvand. Suppression of transforming growth factor β signaling promotes ground state pluripotency from single blastomeres. Hum Reprod. 2014 Aug 29(8): 1739-48.

Farnoosh Attari, Hoori Sepehri, Hassan Ansari, Seyedeh-Nafiseh Hassani,  Fereshteh Esfandiari, Behrooz Asgari, Abdolhossein Shahverdi. Efficient Induction of Pluripotency in Primordial Germ Cells by Dual Inhibition of TGFβ and ERK Signaling Pathways. Stem Cells Dev. 2014 May 15; 23(10): 1050-61.

Seyedeh-Nafiseh Hassani, Mehdi Totonchi, Hamid Gourabi, Hans R. Schöler, Hossein Baharvand. Signaling Roadmap Modulating Naïve and Primed Pluripotency. Stem Cells Dev. 2014 Feb 1;23(3):193-208. doi: 10.1089/scd.2013.0368.

Seyedeh-Nafiseh Hassani, Mehdi Totonchi, Ali Sharifi-Zarchi, Sepideh Mollamohammadi, Mohammad Pakzad, Sharif Moradi, Azam Samadian, Najmehsadat Masoudi, Shahab Mirshahvaladi, Ali Farrokhi, Boris Greber, Marcos J. Araúzo-Bravo, Davood Sabour, Mehdi Sadeghi, Ghasem Hosseini Salekdeh, Hamid Gourabi, Hans R. Schöler , Hossein Baharvand. Inhibition of TGFβ Signaling Promotes Ground State Pluripotency. Stem Cell Rev. 2014 Feb;10(1):16-30. doi: 10.1007/s12015-013-9473-0.

Adeleh Taei, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Poopak Eftekhari-Yazdi, Mojtaba Rezazadeh Valojerdi, Mohsen Nokhbatolfoghahaei, Najmeh-Sadat Masoudi, Mohammad Pakzad, Hamid Gourabi, Hossein Baharvand. Enhanced generation of human embryonic stem cells from single blastomeres of fair and poor-quality cleavage embryos via inhibition of glycogen synthase kinase β and Rho-associated kinase signaling. Hum Reprod. 2013 Oct;28(10):2661-71.

Hossein Baharvand, Seyedeh-Nafiseh Hassani. A new chemical approach to the efficient generation of mouse embryonic stem cells. Methods Mol Biol. 2013;997:13-22.

Seyedeh-Faezeh Moraveji, Farnoosh Attari, Abdolhossein Shahverdi, Houri Sepehri, Ali Farrokhi, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Hananeh Fonoudi, Nasser Aghdami, Hossein Baharvand. Inhibition of glycogen synthase kinase-3 promotes efficient derivation of pluripotent stem cells from neonatal mouse testis. Human Reproduction. 2012 Aug;27(8):2312-24.

Azadeh Zahabi, Ebrahim Shahbazi, Hamideh  Ahmadieh, Seyedeh-Nafiseh Hassani, Mehdi Totonchi, Adeleh Taei, Najmeh Masoudi, Marzieh Ebrahimi, Naser Aghdami, Ali Seifinejad, F Mehrnejad, N Daftarian, Ghasem HosseiniSalekdeh, Hossein Baharvand. A New Efficient Protocol for Directed Differentiation of Retinal Pigmented Epithelial Cells from Normal and Retinal Disease Induced Pluripotent Stem Cells. Stem Cells Dev. 2012 Feb 3. [Epub ahead of print]

Seyedeh-Nafiseh Hasani, Mehdi Totonchi, Ali Farrokhi Adeleh Taei, Mehran Rezaei Larijani, Hamid Gourabi, Hossein Baharvand. Simultaneous Suppression of TGF-β and ERK Signaling Contributes to the Highly Efficient and Reproducible Generation of Mouse Embryonic Stem Cells from Previously Considered Refractory and Non-permissive Strains. Stem Cell Reviews and Reports. 2012 Jun; 8(2):472-81.

Mehran Rezaei Larijani, Ali Seifinejad, Behshad Pournasr, Vahid Hajihoseini, Seyeden-Nafiseh Hassani, Mehdi Totonchi, Maryam Yousefi, Farnaz Shamsi, Ghasem HosseiniSalekdeh, Hossein Baharvand. Long-term maintenance of undifferentiated human embryonic and induced pluripotent stem cells in suspension. Stem Cells Dev. 2011 Nov; 20(11):1911-23.

Mohammad Pakzad, Mehdi Totonchi, Adeleh Taei, Ali Seifinejad, Seideh-Nafiseh Hasani, Hossein Baharvand. Presence of a ROCK inhibitor in Extracellular Matrix Supports More Undifferentiated Growth of Feeder-Free Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells upon Passaging. Stem Cell Reviews and Reports. 2010; 6(1):96-107.

Ali Seifinejad, Adeleh Taei, Mehdi Totonchi, Hamed Vazirinasab, Seideh-Nafiseh Hassani, Nasser Aghdami, Ebrahim Shahbazi, Ghasem Hosseini Salekdeh, Hossein Baharvand. Generation of Human Induced Pluripotent Stem Cells from a Bombay Individual: Moving Towards “Universal-Donor” Red Blood Cells. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2010; 391:329-34.

Sima Rafati, Elham Gholami, Nafiseh Hassani, Fatemeh Ghaemimanesh, Yasaman Taslimi, Tahereh Taheri, Lynn Soong. Leishmania major heat shock protein 70 (HSP70) is not protective in murine models of cutaneous Leishmaniasis and stimulates strong humoral responses in cutaneous and visceral leishmaniasis patients. Vaccine. 2007; 25:4159–4169.

Sima Rafati, Nafiseh Hassani, Yasaman Taslimi, Hesam Movassagh, Annie Rochette, and Barbara Papadopoulou. AmastinPeptide-Binding Antibodies as Biomarkers of Active Human Visceral Leishmaniasis. Clinical and Vaccine Immunology. 2006; 13:1104–1110.

Research Articles in Persian:

بررسی ترمیم و مطالعه کاریوتایپ در پلاناریای گونه Schmidtea mediterranea . آتوسا فلاحی، مانا احمد راجی، نجمه سادات مسعودی، مهناز آذرنیا، سیده نفیسه حسنی. فصلنامه زیست شناسی تکوینی. سال هشتم، شماره 1، زمستان 1394. صفحات: 11-1.

مطالعۀ بیان ژن‌‌های پرتوانی در مراحل مختلف تکوین جنینی ماهی گورخری (Danio rerio). امیر حسین اسماعیلی، محمدرضا کلباسی، حسین بهاروند، سیده نفیسه حسنی. فیزیولوژی و تکنولوژی آبزیان. سال سوم، شماره اول، بهار 1394. صفحات: 110-93.

بهبود تولید رده های سلولی پرتوان هاپلوئید از جنین های پارتنوژنتیک موش به واسطه مهار همزمان مسیرهای پیام رسانی Mek  و TGFβ. سپیده ملامحمدی، عبدالحسین شیروی، سیده نفیسه حسنی، حسین بهاروند. مجله سلول و بافت اراک. دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 421-430

بررسی تاثیر تغییرات اپی ژنتیکی بر فرآیند ترمیم پلاناریا با استفاده از تیمار به وسیله کوچک مولکول ها. مانا راجی، عبدالحسین شیروی، سیده نفیسه حسنی، حسین بهاروند. مجله سلول و بافت اراک. دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 471-480