کارشناس تضمین کیفیت


  • نام و نام خانوادگی: مهدی سلیمانی گلوجه

  • پست سازمانی: کارشناس تضمین کیفیت

  • آدرس ایمیل: mehdi.soleymanigl@gmail.com

citations

مهدی سلیمانی تیرماه سال 1369 در شهر ارومیه متولد شد. وی مدرک کارشناسی رادیولوژی خود را در سال 1392 از دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اخذ نمود و بلافاصله در همان سال وارد مقطع کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز شده و در سال 1395 با نمره عالی فارغ‌التحصیل گردید. ایشان در همان سال مقطع دکتری خود را در رشته علوم سلولی کاربردی (سلول درمانی) پژوهشگاه رویان آغاز و رتبه اول آزمون جامع را کسب نمودند. یاد شده سابقه تدریس، کار در بیمارستان‌ و همچنین عضویت در تیم تحقیق-توسعه و فروش یک شرکت خصوصی بیوتکنولوژی را دارا بوده و در حال حاضر مشغول گذراندن پایان‌نامه دکتری خود در گروه دیابت پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان می باشد. مشار الیه همزمان به عنوان کارشناس تضمین کیفیت در تیم ATMP نیز حضور دارد.

-Sima Majidi, Fatemeh Zeinali Sehrig, Samad Mussa Farkhani, Mehdi Soleymani Goloujeh & Abolfazl Akbarzadeh (2016) Current methods for synthesis of magnetic nanoparticles, Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 44:2, 722-734, DOI: 10.3109/21691401.2014.982802

-Vahdatpour S, Mamaghani AP, Goloujeh MS, et al. The Systematic Review of Proteins Digestion and New Strategies for Delivery of Small Peptides. Electronic J Biol, 12:3

-Mehri Niazi, Parvin Zakeri-Milani, Saeedeh Najafi Hajivar, Mehdi Soleymani Goloujeh, Nasrin Ghobakhlou, Javid Shahbazi Mojarrad & Hadi Valizadeh (2016) Nano-based strategies to overcome p-glycoprotein-mediated drug resistance, Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology, 12:9, 1021-1033, DOI: 10.1080/17425255.2016.1196186

Mehdi Soleymani-Goloujeh, Ali Nokhodchi, Mehri Niazi, Saeedeh Najafi-Hajivar, Javid Shahbazi-Mojarrad, Nosratollah Zarghami, Parvin Zakeri-Milani, Ali Mohammadi, Mohammad Karimi & Hadi Valizadeh (2018) Effects of N-terminal and C-terminal modification on cytotoxicity and cellular uptake of amphiphilic cell penetrating peptides, Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology,  46:sup1, 91-103, DOI: 10.1080/21691401.2017.1414823

Soleymani-Goloujeh, Mehdi, Samaneh Saberi and Faezeh Shekari. “Extracellular Vesicles in Regenerative Medicine, a Brief Review.” (2018).

کتاب ها

– کشت سلول های جانوری فرشنی (ترجمه)