مدیر کنترل کیفیت


  • نام و نام خانوادگی: احمد نسیمیان

  • پست سازمانی: مدیر بخش کنترل کیفیت

  • آدرس ایمیل: nnasimiann@gmail.com

Dr. Nasimian

احمد نسیمیان در سال 1382 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در رشته علوم آزمایشگاهی دریافت نمود. در سال 1390 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت نمود. زمینه کاری در دوره کارشناسی ارشد مسیر پیام­رسانی التهابی ماکروفاژها و اتباط آن با مقاومت به انسولین بوده است. وی در سال 1393 در دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شد. موضوع پایانامه دوره دکتری ایشان بررسی مسیر پیام­رسانی مرگ و تغییرات سیسم رودکس القا شده به واسطه کروسین در سلول­های سرطانی است. همچنین برای انجام فرصت مطالعاتی به دانشگاه مانیتوبا کانادا اعزام گردید و زمینه تحقیقاتی ایشان در دپارتمان آناتومی و بیولوژی سلولی دانشگاه مانیتوبا بر روی مرگ سلولی به واسطه اتوفاژی و UPR است. ایشان در سال 1398 به پژوهشگاه رویان پیوستند و به عنوان مدیر کنترل کیفیت (QC) در مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان مشغول به کار شدند.

Articles:

Nasimian, A., Taheripak, G., Gorgani-Firuzjaee, S., Sadeghi, A.,Meshkani, R., Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) modulates palmitate-induced cytokine production in macrophage cells. Inflammation Research, 2013; 62(2): 239-246.

Bahram Mirani, Reihaneh Hosseinzadeh, Erik Pagan, David Hamdi, Nahiane Pipaon Fernandez, Mohsen Akbari, Somayeh Mirzaghaei, Ahmad Nasimian, Philip Kawalec, Simone da silva Rosa, Saeid Ghavami, Joseph W Gordon and Brian D. ToyotaA Drug-Eluting 3D-Printed Mesh (GlioMesh) for Management of Glioblastoma

Meshkani, R., Nasimian, A., Taheripak, G., Zarghooni, M., Rezaei, M., Sadeghi, A.,Eshkiki, Z.S., Association between Leptin G2548A and Leptin Receptor Q223R Polymorphisms with Type 2 Diabetes in an Iranian Population. Clinical laboratory, 2016; 62(1-2): 89-96.

Meysam Ganjibakhsh, Pouyan Aminishakib, Parvaneh Farzaneh, Abbas Karimi, Seyed Abolhassan Shahzadeh ,Fazeli, Moones Rajabi, Ahmad Nasimian,Fereshteh Baghai Naini, Hedieh Rahmati, Neda Sadat Gohari, Nazanin Mohebali, Masoumeh Asadi, Zahra Elyasi Gorji, Mehrnaz Izadpanah ,Shiva Mohamadi Moghanjoghi ,Sepideh Ashouri., Establishment and Characterization of Primary Cultures from Iranian Oral Squamous Cell Carcinoma Patients by Enzymatic Method and Explant Culture, 2017; Vol. 14, No. 4.

Mirkeshavarz, M. Ganjibakhsh, P. Aminishakib, P. Farzaneh, N. Mahdavi, F.Vakhshiteh, A. Karimi, N. S. Gohari, F. Kamali, M. J. Kharazifard, S. A. Shahzadeh Fazeli, A. Nasimian., Interleukin‐6 secreted by oral cancer‐associated fibroblast accelerated VEGF expression in tumor and stroma cells. Cell Mol Biol (Noisy le Grand) 2017 | Volume 63 | Issue 10.

Meysam Ganjibakhsh, Roshanak Monshizadeh, Ahmad Nasimian, Pouyan Aminishakib, Parvaneh Farzaneh, Sahar Tavakoli Shiraji, Ata Gharajei, Sedigheh Rahrotaban. Anti‐angiogenic efficacy of aflibercept and bevacizumab in primary oral squamous cell carcinoma cells, 2018; Journal of Oral Pathology & Medicine, 47(6), 575–582.

Amoli, A.D., Mohebali, N., Farzaneh, P., Fazeli, S.A.S., Nikfarjam, L., Movasagh, S.A., Moradmand, Z., Ganjibakhsh, M., Nasimian, A.,Izadpanah, M., Establishment and characterization of Caspian horse fibroblast cell bank in Iran. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal, 2017; 53(4): 337-343.

Gorji, Z.E., Khaledi, K.J., Amoli, A.D., Ganjibakhsh, M., Nasimian, A., Gohari, N.S., Izadpanah, M., Vakhshiteh, F., Farghadan, M.,Moghanjoghi, S.M., Establishment and characteristics of Iranian Sistani cattle fibroblast bank: a way to genetic conservation. Conservation Genetics Resources, 2017; 9(2): 305-312.

Saghatforoush, L., Sahin, E., Babaei, S., Bakhtiari, A., Nasimian, A., Çelik, Ö.,Zabihollahi, Z., Synthesis and X-ray crystal structures of three new terpyridine-based Pb (II) complexes, cytotoxicity studies of {[Pb (ttpy)(μ-AcO)] 2}(SCN) 2. Journal of Coordination Chemistry, 2014; 67(8): 1463-1477.

Books:

Translation of Biochemistry, author: Down B marx,in Persian.

THE ENZYME, Mechanism of the Anticancer Effect of Phytpchemical. How Phytochemicals Prevent Chemical Carcinogens and/or Suppress Tumor Growth?ELSEVIER 2015. Edited by S.Zahra Bathaie and Fuyuhiko Ttamanoi.