سرپرست بیوپروسس


 • نام و نام خانوادگی: پیام بائی

 • پست سازمانی: سرپرست بیوپروسس

 • آدرس ایمیل: payam6663@gmail.com

w1

پیام بائی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی پزشکی (گرایش بیومتریال) و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی بافت از دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اخذ کرد. وی از سال 1392 به گروه مهندسی سلول پژوهشگاه رویان پیوست و به عنوان کارشناس آزمایشگاه مواد پیشرفته و پژوهشگر در حوزه مهندسی بافت فعالیت نمود. عمده فعالیت های او در زمینه ساخت و مشخصه‌یابی داربست‌های مهندسی بافت (عمدتا متشکل از بافت‌ها و پلیمرهای طبیعی) و اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی برای کاربردهای ترمیم پوست، غضروف و عضله قلب می‌باشد. وی در سال 1400، دوره دکترای تخصصی را در رشته مهندسی بافت در پژوهشگاه رویان به اتمام رساند. پایان نامه او با موضوع “تهیه هیدروژل‌های چقرمه برپایه آلژینات سولفات برای مهندسی بافت غضروف” و با راهنمایی آقایان دکتر دائمی و دکتر باغبان اسلامی‌نژاد انجام پذیرفت. او از مهر ماه 1400، به عنوان سرپرست بخش بیوپروسس در مرکز محصولات پیشرفته پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان مشغول به فعالیت گردید.

 1. Baei, H. Daemi, F. Mostafaei, F. Sayahpour, H. Baharvand, M. Baghaban Eslaminejad. A tough polysaccharide-based cell-laden double-network hydrogel promotes articular cartilage tissue regeneration in rabbits. Chemical Engineerng Journal, 418 (2021) 129277-129296.
 2. Sahraro, M. Barikani, H. Daemi, P. Baei. Anti-fatigue, highly resilient photocrosslinkable gellan gum hydrogels reinforced by flexible nanoparticulate polyurethane multi-crosslinkers. International Journal of Biological Macromolecules, 183 (2021) 831-838.
 3. Baei, M. Hosseini, H. Baharvand, S. Pahlavan. Electrically conductive materials for in vitro cardiac microtissue engineering. Journal of Biomedical Materials Research: A, 108 (2020) 1203-1213.
 4. Ebrahimi Sadrabadi, P. Baei, S. Hosseini, M. Baghaban Eslaminejad. Decellularized Extracellular Matrix as a Potent Natural Biomaterial for Regenerative Medicine. Advances in Experimental Medicine and Biology, (2020) 1-17.
 5. Zare-Gachi, H. Daemi, J. Mohammadi, P. Baei, F. Bazgir, S. Hosseini-Salekdeh, H. Baharvand. Improving anti-hemolytic, antibacterial and wound healing properties of alginate fibrous wound dressings by exchanging counter-cation for infected full-thickness skin wounds. Materials Science and Engineering: C, 107 (2020) 110321-110332.
 6. Baei, H. Daemi, H. Baharvand, M. Baghaban Eslaminejad. Polyelectrolyte hydrogels based on sulfated alginate and chitosan for cartilage regeneration. 4th Iranian Congress on Progress in Tissue Engineering and Regenerative Medicine (2018).
 7. Baei, S. Jalili-Firoozinezhad, S. Rajabi-Zeleti, M. Tafazzoli-Shadpour, H. Baharvand, N. Aghdami. Electrically Conductive Gold Nanoparticle-Chitosan Thermosensitive Hydrogels for Cardiac Tissue Engineering. Materials Science and Engineering: C, 63 (2016) 131-141.
 8. Hoseinpour, P. Baei, F. Navaee, Z. Ghazi Zade, Z. Mazidi, N. Aghdami, H. Baharvand. The Landmark of Trajectory of ES to EC; Differentiation of hESc to Vascular Progenitor Cells in a Synthetic Matrix. Poster Abstract in 4th TERMIS World Congress, Boston (2015).

 

فعالیت پژوهشی:

 

فعالیت اجرایی:

 • همکاری در برگزاری 5 دوره کارگاه مهندسی بافت در پژوهشگاه رویان به عنوان مدرس با موضوع “روش‌های سلول‌زدایی برای تهیه داربست‌های مهندسی بافت”. (1395-1398).
 • همکاری در برگزاری 2 دوره کارگاه مهندسی بافت در پژوهشگاه رویان به عنوان مدرس با موضوع “کاربرد هیدروژل ها در مهندسی بافت”. (1392-1393).
 • همکاری با دوازدهمین مدرسه تابستانی پژوهشگاه رویان به عنوان سخنران سال 1400
 • همکاری با همایش خلاقیت و نوآوری در مهندسی بافت در پژوهشگاه رویان به عنوان کادر اجرایی. سال 1393.
 • همکاری با چهارمین مدرسه تابستانی پژوهشگاه رویان به عنوان کادر اجرایی. سال 1392.
 • همکاری با نخستین همایش نانو مهندسی سلول های بنیادی در پژوهشگاه رویان به عنوان کادر اجرایی. سال 1391