مسئول فنی مرکز


 • نام و نام خانوادگی: انسیه حاجی‌زاده صفار

 • پست سازمانی: مسئول فنی

 • آدرس ایمیل: hajizadeh.ehs@gmail.com

drhajizadeh

دکتر انسیه حاجی زاده صفار, پزشک و دکترای بیوتکنولوژی پزشکی از انستیتو پاستور ایران است. ایشان هیات علمی گروه پزشکی بازساختی و مدیر گروه دکترای علوم سلولی کاربردی پژوهشگاه رویان است. وی در سال 1389 به پژوهشگاه رویان پیوست و پایان نامه خود را در زمینه “پیوند همزمان جزایر پانکراسی و سلولهای بنیادی مزانشیمی با بیان بالای فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی از طریق داربست به موشهای دیابتی” تحت نظر پروفسور بهاروند به انجام رساند و همچنین فرصت مطالعاتی دکترای خود را در دانشگاه VUB  در بروکسل گذراند. وی پس از گذراندن دوره سلول درمانی دیابت در دانشگاه UCSF  امریکا اقدام به راه اندازی آزمایشگاه فراوری جزایر پانکراس انسانی , انجام کارآزماییهای بالینی فاز I و II در زمینه سلول درمانی دیابت نوع یک و نیز پژوهشهای ترجمانی متعدد در این حیطه نمود. ایشان طی سالهای گذشته با توجه به بازدیدهای مختلف کلین روم های تخصصی سلول درمانی در کشورهای مختلف و بویژه تحت آموزش پروفسور Gee در مرکز CAGT در تگزاس، اقدام به طراحی و نظارت بر راه اندازی کلین روم های تولید محصولات سلول درمانی و ژن درمانی در مراکز مختلف خصوصی و دولتی نمود. ایشان بعنوان پژوهشگر جوان برگزیده IPITA/JDRF/HSCI  در بوستون امریکا در سال 2016 , پژوهشگر برگزیده انستیتو پاستور ایران در سال 2015  و ایده برتر در سمینار توسعه و کاربرد سلولهای بنیادی معاونت فناوری ریاست جمهوری در سال 2013 معرفی شد. انتشار بیش از 25 مقاله در مجلات معتبر بین المللی ,  تالیف و ترجمه 4 عنوان کتاب و ثبت 4 اختراع داخلی و خارجی از جمله فعالیتهای ایشان  میباشد. همچنین وی تجربه توسعه صنعتی و تجاری سازی محصولات مختلف بر پایه سلول و بافت در بخش خصوصی و نیز همکاری در تدوین گایدلاین های سازمان غذا و داروی ایران را دارد  و در زمینه های ایمونولوژی، کاربرد سلولهای بنیادی و اصول استانداردسازی و ایمنی فراورده های سلولی و اصول GMP به دانشجویان مقطع دکترا در مراکز مختلف تدریس میکند.

 1. Jalil Mehrzad , Taghi Zahraei Salehi, Alireza Khosravi, Saman Hosseinkhani, Yaser Tahamtani,Ensiyeh Hajizadeh-Saffard, Maedeh Moazenchi and Amir Mohammad Malvandi. Environmentally occurring aflatoxins B1 and M1 notifyably harms pancreatic islets. TOXIN REVIEWS. Received 27 Mar 2021, Accepted 21 Nov 2021, Published online: 27 Dec 2021.
 2. Maedeh Moazenchi, Anavasadat Sadr Hashemi Nejad, Mahmoud Izadi, Maedeh Khalaj, Zakieh Samsonchi, Pouya Tavakol Rad, Payam Amini, Yaser Tahamtani, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar. Improved yield and quality in rat pancreatic islet isolation procedure through assessing the effects of confounding factors. Cell Journal. doi: 10.1089/ten.TEB.2021.0134. Online ahead of print.
 3. Zakieh Samsonchi, Hassan Karimi, Zhila Izadi, Payam Baei, Mostafa Najarasl, Mohammad Kazemi Ashtiani, Javad Mohammadi, Maedeh Moazenchi, Yaser Tahamtani, Hossein Baharvand, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Hamed Daemi. Transplantation of Islet-Containing Microcapsules Modified with Constitutional Isomers of Sulfated Alginate in Diabetic Mice to Mitigate Fibrosis for Long-term Glycemic Control. Chemical engineering journaL. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.134298
 4. Hossein Derakhshankhah , Soraya Sajadimajd , Fatemeh Jahanshahi , Zakieh Samsonchi , Hassan Karimi , Ensiyeh Hajizadeh-Saffar , Samira Jafari , Mahdieh Razmi , Soroor Sadegh Malvajerd , Gholamreza Bahrami , Mehdi Razavi , Zhila Izadi. Immunoengineering Biomaterials in Cell-Based Therapy for Type 1 Diabetes. Tissue Eng Part B Rev, 2021 Oct 25. doi: 10.1089/ten.TEB.2021.0134. Online ahead of print.
 5. Seyed-Mohammad Reza Hashemian, Rasoul Aliannejad, Morteza Zarrabi, Masoud Soleimani,Massoud Vosough, Seyedeh-Esmat Hosseini6, Hamed Hossieni, Saeid Heidari Keshel, Zeinab Naderpour,Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Elham Shajareh, Hamidreza Jamaati, Mina Soufi-Zomorrod, Naghmeh Khavandgar, Hediyeh Alemi, Aliasghar Karimi, Neda Pak, Negin Hossieni Rouzbahani,Masoumeh Nouri, Majid Sorouri, Ladan Kashani, Hoda Madani, Nasser Aghdami, Mohammad Vasei.Hossein Baharvand. Mesenchymal stem cells derived from perinatal tissues for treatment of critically ill COVID-19-induced ARDS patients: a case series. Stem Cell Research & Therapy, https://doi.org/10.1186/s13287-021-02165-4.2021
 6. Roghayeh Navabi , Babak Negahdari , Ensiyeh Hajizadeh-Saffar , Mostafa Hajinasrollah , Yaser Jenab , Shahram Rabbani , Mohamad Pakzad , Seyedeh-Nafiseh Hassani , Maryam Hezavehei , Mohammad Jafari-Atrabi , Yaser Tahamtani , Hossein Baharvand, Combined therapy of mesenchymal stem cells with a GLP-1 receptor agonist, liraglutide, on an inflammatory-mediated diabetic non-human primate model. Life Sciences 276 (2021) 119374
 7. Hajizadeh-Saffar E., Tahamtani Y., Aghdami N., Azadmanesh K., Habibi-Anbouhi M., Heremans Y., De Leu N., Heimberg H., Ravassard P., Shokrgozar M.A., Baharvand H., Inducible VEGF Expression by Human Embryonic Stem Cell-Derived Mesenchymal Stromal Cells Reduces the Minimal Islet Mass Required to Reverse Diabetes. Scientific Reports, (2015) 5, 9322; (Nature Publishing Group)
 8. Mohsen Khosravi-Maharlooei, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar (co-first author), Yaser Tahamtani, Mohsen Basiri, Leila Montazeri, Keynoosh Khalooghi, Mohammad Kazemi Ashtiani, Ali Farrokhi, Nasser Aghdami, Mohammad-Bagher Larijani, Nico De Leu, Harry Heimberg, Xunrong Luo, Hossein Baharvand, Islet Transplantation for Type 1 Diabetes: So Close and Yet So Far away, published by “European Journal of Endocrinology ”, (2015) 173 , 165–183, (This paper has been selected to feature in the journal’s educational resource Journal Based Learning (JBL)
 9. Roya Ramezankhani, Shukoofeh Torabi, Neda Minaei, Hoda Madani,Siamak Rezaeiani, Seyedeh Nafiseh Hassani, Adrian P. Gee, Massimo Dominici, Daniela Nascimento Silva, Hossein Baharvand and Ensiyeh Hajizadeh-Saffar (Correspondence), Two Decades of Global Progress in Authorized Advanced Therapy Medicinal Products: An Emerging revoloution in therapeutic strategies, Cell Dev. Biol. Nov 2020. doi: 10.3389/fcell.2020.547653
 10. H. Haddadi, B. Negahdari, E. HajizadehSaffar (Co-correspondence), M. Khosravi‐Maharlooei, M. Basiri, H. Dabiri, H. Baharvand, Directed differentiation of regulatory T cells from naive T cells and prevention of their inflammation‐mediated instability using small molecules, Clinical & Experimental Immunology, 2020.
 11. Fattah Sotoodeh nejadnematalahi, Reza Moghadasali, Mostafa Hajinasrollah, Ehsan Ehsani, Ensiyeh HajizadehSaffar, Niloofar Sodeifi, Reza F. Saidi, Morteza Zarrabi,MohammadFarzanehkhah, Bahareh Sadeghi, HosseinBaharvand,Nasser Aghdami, Immunomodulatory activity of human mesenchymal stem cells prolongs skin graft survival in nonhuman primates, Cell Journal, 2021, DOI: 10.22074/cellj.2021.6895
 12. Saghar Pahlavanneshan, Mehrdad Behmanesh, Yaser Tahamtani, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Mohsen Basiri,Hossein Baharvand, Induction of ß Cell Replication by Small Molecule Mediated Menin Inhibition and Combined PKC activation and TGF ß Inhibition as Revealed by a Refined Primary Culture Screening, Cell journal, 2022, DOI: 10.22074/cellj.2022.7437
 13. Leila Afshar, Hamid-Reza Aghayan, Jila Sadighi, Babak Arjmand, Seyed-Mahmoud Hashemi, Mohsen Basiri, Reza Omani Samani, Mohammad Kazemi Ashtiani, Seyed-Ali Azin, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Ehsan Shamsi Gooshki, Amir-Ali Hamidieh, Mohammad-Reza Rezania Moallem, Seyed-Mohammad Azin,Sadegh Shariatinasab, Mehdi Soleymani-Goloujeh and Hossein Baharvand, Ethics of research on stem cells and regenerative medicine: ethical guidelines in the Islamic Republic of Iran, Stem Cell Research & Therapy 396 (2020)
 14. Samira Gholami, Ibrahim Zarkesh, Mohammad-Hossein Ghanian, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Fateme Hassan-Aghaei, Mohammad-Masoud Mohebi, Hossein Baharvand, Dynamically Capped Hierarchically Porous Microneedles Enable Post-Fabrication Loading and Self-Regulated Transdermal Delivery of Insulin, Chemical Engineering Journal, 2020
 15. Faezeh Shekari, Abdoreza Nazari, Sara Assar Kashani, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Rebecca Lim, Hossein Baharvand, Preclinical investigation of mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles: A systematic review, Cytotherapy, 2020
 16. Masumeh Kardoost, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar (Co-correspondence), Mohammad Taghi Ghorbanian, Zahra Ghezelayagh, Kamran Pooshang Bagheri, Mahdi Behdani, Mahdi Habibi-Anbouhi, Genotoxicity assessment of antiepileptic drugs (AEDs) in human embryonic stem cells, Epilepsy Research, 2019 Oct. doi: 106232
 17. Zhila Izadi, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar (Co-correspondence), Jamshid Hadjati, Mahdi Habibi-Anbouhi, Mohammad Hossein Ghanian, Hamid Sadeghi-Abandansari, Mohammad Kazemi Ashtiani, Zakieh Samsonchi, Mohammad Raoufi, Maedeh Moazenchi, Mahmoud Izadi, Anava sadat Sadr Hashemi Nejad, Haideh Namdari, Yaser Tahamtani, Seyed Nasser Ostad, Hamid Akbari-Javar, Hossein Baharvand, 2018 Nov;182:191-201. doi: 10.1016
 18. Samira Gholami, Mohammad-MasoudMohebi, EnsiyehHajizadeh-Saffar, Mohammad-HosseinGhanian, IbrahimZarkesh, HosseinBaharvand, Fabrication of microporous inorganic microneedles by centrifugal casting method for transdermal extraction and delivery, IJP (2019), 299-310
 19. Mohammad-Hossein Haddadi, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar(Co-correspondence), Mohsen Khosravi-Maharlooei, Mohsen Basiri, Babak Negahdari, Hossein Baharvand, Autoimmunity as a target for chimeric immune receptor therapy: A new vision to therapeutic potential, Blood Reviews, (2019)
 20. Helia Namazi, Parisa Ghiasi, Iman Namazi, Hassan Ansari, Sarah Rajabi, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Nasser Aghdami, Elham Mohit, Exosomes Secreted by Normoxic and Hypoxic Cardiosphere-derived Cells Have Anti-apoptotic Effect, IJPR (2018), 17 (1): 377-385.
 21. Helia Namazi, Elham Mohit, Iman Namazi, Sarah Rajabi, Azam Samadian, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar, Nasser Aghdami and Hossein Baharvand, Exosomes secreted by hypoxic cardiosphere-derived cells enhance tube formation and increase pro-angiogenic miRNA, Journal of Cellular Biochemistry, 2018;119 (5): 4150-4160
 22. Bahar Saberzadeh-Ardestani, Razieh Karamzadeh, Mohsen Basiri, Ensiyeh Hajizadeh-Saffar ,Aisan Farhadi,M. James Shapiro, Yaser Tahamtani, Hossein Baharvand, Type 1 Diabetes Mellitus: Cellular and Molecular Pathophysiology at a Glance , Cell J (Yakhteh), 2018, 3, 79
 23. Anahita Soltanian, Zahra Ghezelayagh, Zahra Mazidi, Majid Halvaei, Soura Mardpour, Mohammad Kazemi Ashtiani, Ensiyeh HajizadehSaffar, Yaser Tahamtani, Hossein Baharvand, Generation of functional human pancreatic organoids by transplants of embryonic stem cell derivatives in a 3D‐printed tissue trapper, Journal of Cellular Physiology, 2018, doi: 10.1002/jcp.27644
 24. Montazeri L, Hojjati-Emami S, Bonakdar S, Tahamtani Y, Hajizadeh-Saffar E, Noori-Keshtkar M, Najar-Asl M, Ashtiani MK, Baharvand H., Improvement of islet engrafts by enhanced angiogenesis and microparticle-mediated oxygenation, (2016);89:157-65
 25. Habibi-Anbouhi, K. Azadmanesh, M. Behdani, E. Hajizadeh-Saffar, R. Vahabpour, M.A. Shokrgozar, Development and characterization of a new anti-peptide monoclonal antibody directed to human CD20 antigen, published by “Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals”, 2015; 7, 310-316
 26. Hajizadeh Saffar*, S. Nekoee, E. Hajizadeh Saffar, A survey of annual effective and genetically significant dose from conventional X-ray examinations in 10 counties in Khorasan province-Iran, Iran. J. Radiat. Res., 2007; 5 (3): 113-118
 27. Hajizadeh-Saffar, Human cloning, future of medicine, Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2002; 2, 45-53
 28. بررسی ایمنی عصاره پرده آمنیون در بهبود زخم پای دیابتی، مطالعه کارازمایی بالینی فاز یک ، محمد عظیمی، نیلوفر شایان اصل، مریم مومنی، معصومه نوری، اعظم کوهکن، انسیه حاجی زاده، فاطمه سلطانعلیزاده، سیده ملیحه محمودی، مهین جمشیدی ماکیانی، مرضیه ابراهیمی، مجله دیابت و متابولیسم ایران، بهمن-اسفند97، دوره 18، شماره
 29. پیوند جزایر لانگرهانس؛ روش کم تهاجمی انتخابی برای درمان دیابت نوع یک، دکتر انسیه حاجی زاده، دکتر یاسر تهمتنی، دکتر حسین بهاروند، مجله عرصه پزشکی، شماره

 

کتاب

1-ترجمه کتاب “پپتیدها و پروتیینهای درمانی، فرمولاسیون فراوری و سیستمهای دارورسانی” تالیف آجای بنگا، 2-ترجمه دکتر مهدی حبیبی، دکتر انسیه حاجی زاده، دکتر رضا آهنگری، انتشارات حیان، شابک 978-964-460-928-21

2- ترجمه کتاب “دیابت” تالیف دکتر آلن ال روبین، ترجمه دکتر انسیه حاجی زاده صفار، انتشارات آوند دانش، شابک 978-622-262-0097