Stem Cell Bank

بانک سلول‌های بنیادی رویان با هدف گسترش هر چه بیشتر دانش سلول‌های بنیادی و ایجاد همکاری و همفکری بیشتر بین پژوهشگران داخلی و خارجی در شهریور ماه 1390 به صورت رسمی افتتاح شد و تا به امروز به صورت گسترده در سطح داخلي و بين المللي در حال خدمت رساني است. سلول‌های ذخیره شده در این بانک اغلب از نوع سلول‌های بنیادی و از دو منبع انسانی و موشی است. فهرست رده‌های سلولی موجود و قیمت آن­ها در جدول زیر قابل مشاهده است:

New Microsoft PowerPoint Presentation

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بانک سلول‌های بنیادی رویان و نحوه سفارش سلول با شماره 23562526 (021) تماس بگیرید و یا به آدرس royanstemcellbank@gmail.com ایمیل بزنید.