ماموریت و چشم انداز

تحقق پزشکی بازساختی

ایجاد پلی مطمئن و کارا میان مراحل آزمایشگاهی و پیش بالینی توسعه محصولات پزشکی بازساختی تا رسیدن به مرحله درمانی و تولید صنعتی محصول در مقیاس بالا از اهداف ما می‌باشد.

پزشکی بازساختی آینده‌ی پزشکی را دگرگون خواهد کرد.

ما به دنبال ایجاد بستری مناسب برای توسعه‌ی صنعتی محصولات پزشکی بازساختی هستیم.

ماموریت‌های ما

ما معتقدیم لازمه‌ی یک جامعه‌ی پویا و با نشاط سلامتی است. به همین دلیل هدف ما تندرستی و بهبود کیفیت زندگی جوامع می‌باشد.
 • تولید صنعتی محصولات و فرآورده‌های سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت
 • افزایش کیفیت و امکان دسترسی به محصولات و فرآورده‌های سلولی
 • کمک به بهبود سطح سلامت و میزان امید به زندگی در جامعه
 • مشارکت در طرح‌های توسعه صنعتی محصول و کارآزمایی بالینی (تا رسیدن به محصول)
  • تولید محصولات سلولی و فرآورده‌های سلول و ترجمان علم از تحقیقات به بالین؛
  • افزایش کیفیت و دسترسی محصولات سلولی و فرآورده‌های سلول به منظور بهبود کیفیت زندگی در جامعه؛
  • کمک به بهبود سطح سلامت و میزان امید به زندگی در جامعه؛
  • همکاری در انجام کارآزمایی‌های بالینی و حتی به محصول رساندن پروژه‌های سایر محققین

توسعه محصولات پزشکی بازساختی

دانشمندان ما با هدف توسعه محصولات پزشکی بازساختی و با استفاده از آزمایشگاه‌ها و اتاق‌های تمیز مجهز، مراحل تولید و کنترل کیفیت محصولات سلولی و نیز تضمین کیفیت محصولات مربوطه را طراحی و در فضای استاندارد اجرا می‌کنند.

لذا این مرکز زیرساخت قوی علمی برای توسعه محصولات مبتنی بر پزشکی بازساختی، پس از انتخاب محصول از میان پروژه‌های تحقیقاتی دارای شرایط مناسب در پژوهشگاه رویان و یا سایر مراکز، ایجاد کرده است که مراحل تولید و کنترل کیفیت محصولات سلولی و نیز تضمین کیفیت محصولات مربوطه را طراحی و در فضای استاندارد اجرا می‌کند.

 • توسعه محصولات پیشرفته پزشکی بر پایه سلول در زمینه بیماری‌های ارتوپدی، پوستی، بیماری‌های دژنراتیو، خودایمنی،  چشمی،  عصبی،  متابولیک و غیره
 • راه اندازی آزمایشگاه مرجع برای کنترل کیفیت سلول و محصولات مرتبط با آن و تبدیل شدن به آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • تدوین استانداردهای دقیق و مطمئن برای تولید، کنترل و تضمین کیفیت محصولات مبتنی بر پزشکی بازساختی
 • توسعه صادرات محصولات نوین مبتنی بر پزشکی بازساختی به کشورهای منطقه در راستای تقویت اقتصاد دانش بنیان