مشارکت باعث نوآوری در تحقیقات علوم زیستی و حل چالشهای توسعه صنعتی محصول می‌شود، به همین دلیل ما در مرکز توسعه‌ فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان، به دنبال همکاران پرانگیزه، پرانرژی و خوش ‌فکر می‌باشیم. ما با حمایت از محققان و فناوران سعی داریم در پیشرفت علم ، توسعه صنعتی محصولات دارویی و در نتیجه بهبود سلامت و هم‌چنین افزایش کیفیت زندگی انسان‌ها سهیم باشیم.

معرفی برخی از همکاران مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان