آزمایشگاه مولکولی

امروزه با توجه به گسترش استفاده از محصولات سلولی در روند درمان، تکنیک­های مولکولی به عنوان روشی تکمیلی و ابزاری قدرتمند به منظور تعیین هویت سلولی، از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. از مهمترین تجهیزات موجود در این آزمایشگاه می­توان به هود شیمیایی، هود لامینار، سانتریفیوژ، ترموسایکلر و سیستم Real Time PCR اشاره نمود.

خدمات زیر در این آزمایشگاه ارائه می گردند: