پروژه‌های فعال

در مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان از انواع مختلف سلول برای تولید محصولات سلولی به منظور درمان بیماری‌های گوناگون استفاده می‌شود. بیماری‌های مورد نظر در ادامه آمده‌اند و با کلیک بر روی هر دسته از بیماری‌ها، می‌توانید به صفحه مربوطه وارد شده و درباره محصولات در حال طراحی و تولید برای هر بیماری مطالعه فرمائید.