در مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان از انواع مختلف سلول برای تولید محصولات سلولی به منظور درمان بیماری‌های گوناگون استفاده می‌شود. بیماری‌های مورد نظر در ادامه آمده‌اند و با کلیک بر روی هر دسته از بیماری‌ها، می‌توانید به صفحه مربوطه وارد شده و درباره محصولات در حال طراحی و تولید برای هر بیماری مطالعه فرمائید.