اخبار و آموزش

23 دی 1401
فعالیت و خدمات مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان
23 دی 1401
رونمایی از موش تراریخت؛ مدلی برای بررسی بیماری کووید 19
22 شهریور 1401
افتتاح فاز نهایی مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
24 شهریور 1400
دریافت گواهی GMP برای خط تولید محصول کیمیا سل
11 خرداد 1398
بازدید دکتر حمیدیه از نمایشگاه دستاوردهای رویان
24 اردیبهشت 1397
افتتاح مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان