آزمایشگاه تصویربرداری پیشرفته

در این آزمایشگاه به صورت کلی دو تکنیک تصویربرداری با میکروسکوپ کانفوکال و برشگیری با دستگاه برش لیزری، از نمونه ‏های زیستی توسط دستگاه‏ های پیشرفته و به روز انجام می ‏گیرد.

تصویربرداری

در واقع می‏توان گفت میکروسکوپ کانفوکال با پرتاب لیزر و بازتاب رنگ به سمت لنز دوربین، از نمونه‏های زیستی تصویربرداری می‏کند. این میکروسکوپ دارای 3 کانال اصلی به رنگ‏های آبی، سبز و قرمز است. این میکروسکوپ، تمام رنگ‏های بین طول موج 400 تا 700 نانومتر را می‏تواند نشان دهد. تصویربرداری در میکروسکوپ کانفوکال به چهار صورت انجام می‏گیرد:

تصویربرداری دو بعدی

تصویر بر روی محور X وY تشکیل می‏شود. این نوع تصویر‌برداری به صورت عمومی در تمام میکروسکوپ‏ها قابل مشاهده است.

تصویربرداری سه بعدی

 z-stak تصویر بر روی محور‌ X وY وZ تشکیل می‏شود. این نوع تصویر‌برداری به صورت اختصاصی با میکروسکوپ‏های کانفوکال قابل مشاهده است.

تصویربرداری موزاییکی

این نوع تصویربرداری برای حالت‏های دو بعدی و سه بعدی قابل انجام است و می‏توان از تمام سطح نمونه، یک تصویر با دقت و کیفیت بالا تهیه کرد.

تصویربرداری زنده

 time laps این نوع تصویربرداری برای حالت‏های دو بعدی و سه بعدی قابل انجام است و به دلیل داشتن انکوباتور بر روی میکروسکوپ کانفوکال، می‏توان از نمونه‏های سلولی زنده در زمان‏های مختلف تصویر برداری کرد.

برشگیری PALM MICRO BEAM

این میکروسکوپ به همراه یک بازوی مکانیکی و یک منبع انرژی لیزری،توانایی برشگیری بدون استفاده از وسایل یا ادوات کمکی دیگر را دارد. این دستگاه قادر به جداسازی حتی یک تک سلولی از نمونه‏ی اصلی برای آماده‏سازی یا آنالیز است.

میکروسکوپ‌های اسکن لیزری کانفوکال

میکروسکوپ کانفوکال LSM800 توانایی تصویربرداری در سه بعد از نمونه‌های سلولی و بافتی را دارا می‌باشد. دقت و اسکن خطی با سرعت بالا در این دستگاه، سبب شده است که کیفیت تصاویر تا 1.7 برابر در هر بعد افزایش پیدا کند. همچنین این میکروسکوپ به علت داشتن انکوباتور، می‌تواند از سلول‌های کشت ­شده در آزمایشگاه با فواصل زمانی معین، به صورت زنده عکس برداری کند

برش لیزری سلول

برش لیزری سلول یک روش بدون آلودگی برای جداسازی و جمع‌آوری سلول‌های مورد نظر در بافت نمونه یا سلول‌های کشت‌شده در آزمایشگاه است، که برای آنالیز مولکولی و دستیابی به نتایج قابل اطمینان بسیار اهمیت دارد. این دستگاه می‌تواند یک برش لیزری دقیق و بدون تماس را ایجاد کند، تا یک سلول را از جمعیت مختلفی از سلول‌ها جدا کند. این سیستم مسیر جدیدی را در تحقیقات مولکولی و سرطان ایجاد کرده است. به‌طور مثال، با استفاده از این ابزار، می‌توان یک جمعیت مشخصی از سلول‌ها را از یک توده‌ی سرطانی جدا کرده و مطالعات هدفمندی را بر روی آن‌ها انجام داد.