انجام پروژه های تولید محصولات سلولی بصورت مشارکتی

مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته پزشکی رویان آمادگی دارد تا در صورتی که پروپوزال طرح تولید محصولات پیشرفته (ATMP) به این مرکز ارائه گردد، پس از داوری علمی و اجرایی دقیق و عادلانه طرح مورد نظر و در صورت تایید و کسب شرایط و لازم- پس از تعیین نوع مشارکت طرفین و تحویل تعهدات طرفین تحت نظارت ناظر یا ناظرین- محصول یا محصولات مورد نظر را در قالب مشارکتی تولید نماید.

با کلیک بر روی لینک زیر، فایل راهنمای فرآیند همکاری با مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان را دانلود نمائید:

cleanroom1