تست استرلیتی

هوازی، بی هوازی، قارچی و رنگ‌آمیزی گرم

در این آزمایشگاه تست استریلیتی به صورت تزریق مستقیم با استفاده از دستگاه BD Bactec 9120 و ویال های مخصوص که توانایی تشخیص سریع و گسترده از باکتری های هوازی، بی هوازی و قارچ ها را دارد انجام می گیرد. هم چنین در این آزمایشگاه تست رنگ آمیزی گرم به منظور مشخص کردن نوع گونه باکتری و هم به نوعی تست سریع برای آزاد سازی محصول نهایی انجام می گیرد. هم چنین در این آزمایشگاه تست استریلیتی بر روی مواد اولیه تولید نیز با استفاده از روش های مبتنی بر آخرین قوانین بین المللی انجام می گیرد. 

Bactec 9120 BD

دستگاه Bactec 9120 BD یک انکوباتور اتوماتیک است که به صورت هوشمند می­تواند باکتری­ها، قارچ­ها، و مخمر­ها را در خون، مایع­های بدن و محیط کشت سلول‌ها ردیابی نماید. کامپیوتر این سیستم می‌تواند به طور همزمان به 5 دستگاه، با ظرفیت هر دستگاه 120 نمونه متصل گردد. در این سیستم، مداخله انسانی به حداقل رسیده و نمونه‌هایی که نتایج آنها مثبت است، به راحتی با روشن‌شدن چراغ قرمز رنگ جلوی دستگاه قابل شناسایی است.

تست‌های استریلیتی

نکته: برای انجام این تست به ml15 از محلول مورد نظر نیاز داریم.

نکته: دمای انتقال محلول باید در 4 درجه سانتی‌گراد باشد.