تست اندوتوکسین

در این آزمایشگاه تست­ های تشخیص وجود و یا عدم وجود اندوتوکسین باکتریایی با استفاده از کیت‌های مورد تائید FDA به روش ژل-کلات انجام می­ شود. این تست، برای بررسی وجود یا عدم وجود اندوتوکسین باکتری­ های گرم منفی در نمونه ­های تحقیقاتی، آب دیالیز، محلول­ های دیالیز، محیط همراه سلول‌های پیوندی و بررسی­ های استریلیتی داروهای تزریقی نیز کاربرد دارد.

نکته : دمای انتقال محلول باید در 4 درجه سانتی‌گراد باشد.