پایش‌های محیطی

در این آزمایشگاه پایش محیطی هوا و سطوح اتاق­های تمیز، با دستگاه‌ها و روش‌های استاندارد مبتنی بر آخرین قوانین بین المللی قابل انجام می‌باشد.

Air sampler sas super iso

این دستگاه برای نمونه­ گیری هوا به صورت فعال و حجمی می­باشد. به اینصورت که پلیت حاوی محیط کشت در قسمت سر دستگاه قرار گرفته و با روشن کردن دستگاه و تنظیم میزان مکش، هوای اتاق تمیز بر روی پلیت حاوی محیط کشت مکیده می‌شود و پس از انتقال به انکوباتور و گذراندن دوره انکوباسیون از لحاظ وجود و یا عدم وجود باکتری­ها و قارچ­ها بررسی می­ گردد.

Air Particle Counter Met One HHPC-6

دستگاه پارتیکل کانتر مدل HHPC-6 ذرات موجود در هوا را در 6 سایز (1.0-2.0-5.0-0.7-0.3-0.5) بررسی می‌کند. این دستگاه توانایی ذخیره سازی اطلاعات برای 500 بار نمونه­ گیری را دارد که این اطلاعات شامل تاریخ، زمان، تعداد ذرات، حجم ذرات، حرارت و رطوبت می‌باشد. این اطلاعات توسط پورت RS-232/RS-485 به کامپیوتر منتقل و نگهداری می‌شود.(پایش محیطی)