آزمایش تشخیص مایکوپلاسما

تست استریلیتی به روش qPCR  به منظور بررسی وجود یا عدم وجود حدود 30 گونه از مایکوپلاسما در مواد خام، مواد اولیه، محصولات بینابینی و محصولات نهایی انجام می ­شود.

 

خطر: لطفا چنانچه نمونه با عوامل بیماریزا یا هر نوع ویروس آلوده بوده یا تراریخته است و یا تولید‌کننده مواد خطرناک است، ذکر شود.