مدیر داخلی

بیوگرافی شغلی و تحصیلی

رضا آزمکان کارشناس پژوهشکده سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان است. او مدرک کارشناسی سلولی و ملکولی/میکروبیولوژی خود را در سال 1385 از دانشگاه آزاد اخذ نمود و در همان سال وارد پژوهشگاه رویان شد و در سال 1395 در مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی میکروبی از دانشگاه پیام نور تهران فارغ التحصیل گردید. ایشان از سال 1390 به جمع گروه پژوهشی پزشکی بازساختی پژوهشگاه رویان پیوست. کارشناسی آزمایشگاه تشخیص پزشکی، مسئول استانداردسازی در سیستم مدیریت کیفیت ISO-9001 ،ISO-18001 ،ISO-14001 ،ISO-13485، مسئولیت امور اجرایی و کارشناس تامین مواد مصرفی از تجارب کاری ایشان هست. وی هم اکنون مدیر داخلی ساختمان گلبرگ و مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی پژوهشگاه رویان است.